Annonse
LAVERE TILLIT: Seks av ti har fått lavere tillit til Nav og offentlige instanser generelt etter at trygdeskandalen ble kjent. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix  

Tillitskrise for Nav etter trygdeskandalen

Nav opplever en tillitskrise etter at det ble kjent at etaten i mange år har tolket EØS-regelverket feil slik at mange feilaktig er dømt til fengsel for trygdesvindel og flere tusen urettmessig har fått krav om tilbakebetaling av trygdeytelser de har mottatt.

Hele 58 prosent sier at tilliten til Nav er svekket den siste tiden, viser en fersk meningsmåling Kantar har gjort for TV2.

Bare 3,5 prosent av de spurte har fått styrket tillit til Nav, mens 38,5 prosent svarer at tilliten er uendret, viser meningsmålingen som ble offentliggjort på onsdag.

Målingen ble gjennomført tidsrommet 25.-29. november; en måned etter at skandalen ble kjent.

Eldre mer skeptiske enn yngre

Meningsmålingen viser at tilliten til Nav er mer svekket blant eldre enn yngre, og tilliten er mest svekket blant folk med høy utdanning.

Tilliten er svekket i litt større grad blant folk på Vestlandet enn i resten av landet.

Ikke overraskende

Nav-direktør Sigrun Vågeng er ikke overrasket over resultatene av meningsmålingen.

– Jeg kan forstå at mange opplever at tilliten til Nav er svekket. EØS-saken er en svært alvorlig sak og mange er berørt. Nå er vi i gang med den viktige jobben med å rydde opp. Å få oversikt over hva som har skjedd og rette opp i de feilene som er gjort har førsteprioritet nå. Og landet rundt står Nav-ansatte på, hver eneste dag, for å levere gode og stabile tjenester til Norges befolkning. Dette mener jeg er det viktigste vi kan gjøre for å bygge tillit framover nå, sier hun til TV2.

Samme bilde i annen måling

En annen meningsmåling som Norstat har gjennomført for ABC Nyheter, peker i samme retning som TV2s meningsmåling. Meningsmålingen til ABC Nyheter spør ikke spesifikt om tilliten til Nav, men stiller følgende spørsmål: «Hvordan har Nav-skandalen påvirket din tillit til offentlige instanser?».

61 prosent svarer at de har fått lavere eller mye lavere tillit til offentlige instanser som følge av Nav-skandalen, mens 29 prosent svarer at tilliten er uforandret. Én prosent svarer at tilliten har blitt mye høyere, mens ni synes det ervanskelig å ta stilling til spørsmålet eller svarer vet ikke.

Annonse
Annonse
Annonse