Annonse
SVARTE PÅ SPØRSMÅL: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) svarte torsdag på en rekke skriftlige spørsmål fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om trygdeskandalen.  Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
Kallmyr

Trygdeeksport ble ikke vurdert av lovavdelingen

Det fremkommer i et svarbrev fra justisminister Jøran Kallmyr (Frp) til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité torsdag.

– Ut fra det departementet har kunnet bringe på det rene, har Lovavdelingen ikke vært forelagt spørsmålet om eller utredet behovet for endringer i oppholdskravet for de aktuelle ytelsene i folketrygdloven som følge av innholdet i trygdeforordningene slik disse er gjennomført i norsk rett, skriver Kallmyr.

– Lovavdelingen har heller ikke avgitt noen tolkningsuttalelse om forholdet mellom bestemmelsene i folketrygdloven og inkorporasjonsforskriften, heter det videre.

Mottok utkast i 2012

Kallmyr viser generelt til at det enkelte departement har ansvar for lovgivningen «innenfor sine ansvarsområder», herunder for gjennomføringen av EØS-regelverk i norsk rett.

Men samtidig fremgår det at Arbeids- og sosialdepartementet 16. mars 2012 sendte et utkast til ny forskrift om «inkorporasjon av de nye trygdeforordningene i EØS-avtalen» til berørte departementer, også Justisdepartementet.

– Det materielle innholdet i den underliggende forordningen, eller forholdet mellom forordning artikkel 21 og bestemmelser med oppholdskrav i folketrygdloven, ble ikke omtalt i oversendelsesbrevet eller i svaret fra Justis- og beredskapsdepartementet, skriver Kallmyr torsdag.

22. oktober

Statsråden skriver at hans departement for første gang ble orientert om saken i et etatsstyringsmøte hos Justis- og beredskapsdepartementet 22. oktober 2019.

På spørsmål om hva som kunne vært gjort annerledes i saken, viser Kallmyr til granskingsutvalget som regjeringen har satt ned for å undersøke saken.

Trygdeskandalen blir på nytt tema når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité møtes torsdag ettermiddag.

Annonse
Annonse
Annonse