Annonse
SKUFFENDE: Det er skuffende at flertallet ikke prioriterer å dempe avgiftsbyrden for frivillige organisasjoner, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge. Foto: Janne Nyhus /Frivillighet Norge

– Uforståelig at moms på dugnad ikke fjernes

Tirsdag denne uka la familie- og kulturkomiteen fram sin innstilling til Stortinget om ny frivillighetspolitikk. Paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge kommer i den forbindelse med skarp kritikk av regjeringspartiene.

– Rettighetsfestet og full momskompensasjon har vært hovedkravet fra en samlet frivillighet i lang tid, men regjeringspartiene er bremsekloss. En komplett uforståelig politikk med store negative konsekvenser for frivilligheten, mener organisasjonen.

Avgift på frivillighet

– Den statlige avgiften på frivillighet er penger som kan gå til økt aktivitet hos organisasjoner som er avgjørende for samfunnet vårt. Det er skuffende at flertallet ikke prioriterer å dempe avgiftsbyrden for frivillige organisasjoner, men vi er veldig glade for at opposisjonen er så tydelig i sin støtte til vårt krav, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge i en pressemelding.

Momskompensasjon ble opprettet for å kompensere frivillige organisasjoner for utgiftene til merverdiavgift, slik at deres aktivitet ikke skulle svekkes som følge av Stortingets innføring av moms på tjenester. Siden innføringen har det manglet penger i potten, og det fører til at de fleste organisasjonene får tilbake mindre enn deres reelle utgifter, påpeker Frivillighet Norge.

Krever full kompensasjon

Frivillighet Norge mener organisasjonene burde ha rett på full momskompensasjon. Dette foreslår SV, Sp og Ap i innstillingen til Stortingsmeldingen "Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig."

– I hele år har vi sett hvor viktig frivilligheten er for det norske samfunnet. 64 prosent av oss jobbet frivillig i 2018. Ved ulykker og katastrofer stiller vi opp for hverandre og gjør en uvurderlig innsats. Dette er med på å bygge samfunnet vårt sammen, dugnadstime for dugnadstime. Det er uforståelig at dette arbeidet skal svekkes av avgift til staten, en avgift som næringslivet slipper, sier Slotterøy Johnsen.

Annonse
Annonse
Annonse