Annonse
HARD KONKURRANSE: Med mer enn 1.200 arrangementer i løpet av fem dager, blir det hard konkurranse mellom arrangørene om å tiltrekke seg publikum. Foto: Arendalsuka

Velferdsmaraton i Arendal

Den som har valgt å dra til Arendal denne uka, og er interessert å få med det Arendalsuka har å by på av arrangementer som tar opp velferdsspørsmål, står overfor en umulig oppgave.

Av de mer enn 1.200 arrangementene under Arendalsuka, en kraftig økning fra i fjor, er det flere hundre som tar opp spørsmål knyttet til velferd og helse, arbeid og inkludering. Selv den som har både en sprinters hurtighet og en maratonløpers utholdenhet, vil ikke klare å få med seg mer enn en brøkdel av det som skjer.

For arrangørene av de ulike arrangementene, blir det stor konkurranse om publikums oppmerksomhet.

Her er en hurtigguide til noe av det som skjer på feltet velferd, helse og arbeid denne uka. Hele programmet finner du på Arendalsukas nettsider.

Mandag

Allerede kl. 8 i dag, mandag, åpnet KS, Universitetet i Agder (UiA) og Frivillighet Norge ballet med et frokostmøte om  gode tiltak for å inkludere alle barn og unge i en aktiv fritid.

Derfra kunne man gå rett videre til et møte om hvordan kommunene kan utvikle gode hel-digitale tjenester i en tid der kommunenes utgifter øker, befolkningen blir eldre, flere av de ansatte i kommuneadministrasjonen nærmer seg pensjonsalder samtidig som det er vanskelig å finne nye med riktig kompetanse.

Senere i dag kan publikum få med deg et seminar om inkluderingsdugnaden i praksis – der søkelyset rettes mot bruk av hjelpemidler innen varig tilrettelagt arbeid, og deretter kan man gå rett videre til et møte der LO, NHO, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Akan kompetansesenter vil diskutere hvordan man kan hindre frafall i arbeidslivet.

Senere på mandagen kan Arendalspublikummet blant annet få med seg en samtale om pensjonsreformer, en samtale om unge i utenforskap og et seminar om hvorfor kvinner er mer syke enn menn – og hva vi kan gjøre med det.

KJENDISER: Å bruke kjendiser som møteledere er et virkemiddel for å trekke publikum. Nav har hyret inn Leo Ajkic til å lede et møte om fattigdom i Norge. (Foto:Terje Pedersen/NTB scanpix)

Tirsdag

Også tirsdag er det tidlig på’n. Klokka 8 presenterer Norsk Sykepleierforbund en ny rapport om utfordringer i helse- og omsorgstjenesten, med etterfølgende debatt om hvordan man kan sikre likeverdige helse- og omsorgstjenester i kommunene.

På samme tid er det frokostmøte om ensomhet blant eldre. For å få folk til å velge dette blant de 34 arrangementene som begynner mellom halv åtte og halv ni denne dagen, lokker arrangørene med et musikalsk innslag fra artisten Venke Knutson, i tillegg til innlegg fra fagfolk. 

Et av de konkurrerende arrangementene på morgenen er et møte om unge og utenforskap, arrangert av NHO og LO. I tillegg til representanter for arrangørene kan man her også møte bl.a. Nav-direktør Sigrun Vågeng, varaordfører Khamshajiny Gunaratnam i Oslo og statssekretær Guro Angell Gimse i Arbeids- og sosialdepartementet.

Har du ikke rukket på spise frokost, får du  servert rundstykker, kaffe og te på dette møtet.

Frokostservering er det også på det samtidige seminaret om psykisk helse og rus – og helsefremmende aktivitet på gårdsbruk. Her stiller både landbruksminister Olaug Bollested og nestleder Kjersti Toppe i Stortingets helse og sosialkomité.

Velger du Bollestad og Toppe, går du glipp av arrangementet «Gøy på jobb som 70-åring – hva må til for at du jobber lenger?» Dette møtet er for øvrig ikke bare for gamliser; blant dem som skal diskutere seniorarbeidslivets gleder er AUF-leder Ina Rangønes Libak og fungerende Unge Høyre-leder Daniel Skjevik-Aasberg.

Et annet tilbud på tirsdag formiddag er et møte der Kirkens Bymisjon retter søkelyset på barn i lavinntektsfamilier. Det må konkurrere om publikum med arrangementet «Om fattigdom og framtidstro – en samtale om utsatte barn og unge», som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) arrangerer på samme tid, med arrangementet «Hvem har egentlig ansvaret for barnevernsbarna?» i regi av Landsforeningen for barnevernsbarn samt «Mellom stolene – hvordan sikre bedre forebyggende psykisk helsetilbud for barn og unge i kommunene?» i regi av Norges Røde Kors.

På tirsdagen stiller Deloitte spørsmålet om de nordiske velferdsmodellene i ulage. Her lanseres rapporten The Future of the Nordic Welfare State, og publikum får en ny mulighet til å møte Nav-direktør Sigrun Vågeng.

GJENGANGER: Det blir mulig å møte kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på flere arrangementer i Arendal denne uka. Bildet er fra hennes deltakelse i Arendalsuka for tre år siden. (Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix)

Arbeidsinkludering står på dagsordenen hos ASVL - Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for vekst - og attføringsbedrifter denne dagen. I dag står så mange som 85 prosent av utviklingshemmede under 25 år uten jobb, men ASVL krever 100 prosent jobbgaranti for unge utviklingshemmede som kan og vil arbeide. Nyvalgt styreleder i ASVL, Geir Lippestad, vil forklare hvorfor dette kravet er viktig.

Det handler om arbeidsinkludering i flere arrangementer denne dagen. Blant annet hos Rema 1000, som stiller spørsmålet om hvordan næringsliv og politikk i fellesskap kan etablere gode og inkluderende arbeidsplasser for flere og på et annet møte som tar opp hvordan man kan inkludere folk med hull i CV-en i arbeidslivet.

Har du krefter til overs, kan du senere på dagen få med deg Navs arrangement «Velferdsstaten i spagaten: En samtale om fattigdom», ledet av Leo Ajkic.

På kvelden tirsdag er det blant annet mulig å få med seg et møte om hvordan det er å bli eldre i et samfunn som dyrker ungdom? Eller kanskje frister det mer å oppsøke «Inkluderingskontoret med Thomas Seltzer», der temaet er diskriminering av funksjonshemmede. Også her kan du møte Geir Lippestad, sammen med blant andre kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V),

Onsdag

Også på onsdag må man starte tidlig hvis man skal få med seg det programmet har å by på.

Blant morgenarrangementene er et møte om utvikling av helsenæringen og et om utfordringer når man vil at eldre skal bo hjemme så lenge som mulig.

På formiddagen onsdag arrangerer Unio Velferdsduellen, der det blir debatt mellom byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) og Os-ordfører nestleder i Fremskrittspartiet Terje Søviknes. De skal blant annet debattere om følgende spørsmål:

  • Hvem skal utføre fremtidens velferdstjenester og hvilke tjenester bør kommunene gi?
  • Er eiendomsskatt svaret eller bør den avvikles ? Og hvem skal betale for all velferden mens eldrebølgen ruller over landet?

Gikk du glipp av Trine Skeie tirsdag kveld, kan du denne dagen møte henne på speed-date om funksjonshemmede og menneskerettigheter. På samme tid arrangerer Mental helse møte om bruk av tvang og brudd på menneskerettigheter i psykisk helsevern i Norge. Senere på dagen blir det et nytt møte om funksjonshemmede og menneskerettigheter i regi av Norges Handikapforbund.

TODELT HELSEVESEN: Har vi et todelt helsevesen? Spørsmålet blir stilt på flere arrangementer under Arendalsuka. (Illustrasjonsfoto: Dmytro Zinkevych/Dreamstime)

Nav er blant de offentlige etatene som satser stort på Arendalsuka, og onsdag ettermiddag inviterer Nav til debatt om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Her er det duket for en frisk ordveksling, med et debattpanel som blant andre inkluderer stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV og Os-ordfører Terje Søviknes fra Fremskrittspartiet.

Den om er mer opptatt av helse, kan velge mellom flere arrangementer om ulikheter i helse-Norge.

Norske Kvinners Sanitetsforening lokker med tittelen «Fake news! – ‘Alle i Norge har lik tilgang til helsetjenester’». Det overlapper med et arrangement i regi av legemiddelselskapene Bayer og Pfizer som spør: «Har vi et todelt helsevesen?»

SENTRALT TEMA: Ungdom og utenforskap er en gjenganger blant temaene som tas opp under Arendalsuka. (Foto: Katarzyna Bialasiewicz/Dreamstime)

Torsdag

Morgenfriske Arendal-besøkende kan for eksempel starte torsdagen med å bli konfrontert med følgende spørsmål: «Hvorfor skal vi bry oss om samfunnet, når samfunnet driter i oss?» Det er KFUK-KFUM Forandringshuset som stiller spørsmålet.

Synes du det blir en for krass start på dagen, kan du i stedet velge et frokostmøte om aktiviteter med mening for eldre. Eller hvis du ikke fikk med deg forrige arrangement som stilte spørsmål om vi er på vei mot et todelt helsevesen, byr det seg en ny sjanse denne morgenen med arrangementet «Et todelt helsevesen – bør vi bekymre oss?». Lurer du på om ensomhet er den glemte faktor i psykisk helsearbeid, kan du alternativt få med deg et morgenarrangement om dette.

Denne dagen er det også et nytt arrangement om seniorer i arbeidslivet: «Hva vi vet om gode senkarrierer. Hva skal til for at de 15 neste arbeidsårene blir de 15 beste». Denne gangen er det Fafo som står bak.

Fafo får imidlertid konkurranse av Storebrand og Econa, som har lagt seg i selen for å lage en interessevekkende tittel på sitt møte som handler om eldre: «Lavere lønn – mindre pensjon – fattige enker. Litt fuck-off penger kan gjøre susen». En orddelingsfeil i tittelen er naturligvis ikke heldig, men det vil neppe stanse hindre folk som er nysgjerrige på hva fuck-off-penger kan være for noe.

Etter lunsj på torsdagen kan du for eksempel velge kompetanse Norges arrangement «Kompetanse er den nye helsa», som handler om kompetanse og utenforskap. Her blir det nok en sjanse til å møte Nav-direktør Sigrun Vågeng. Den som var på arrangementet til Rema 1000 på tirsdagen, kan dessuten få et nytt møte med Rema 1000-kjøpmann David Adampour, som er en etterspurt innleder når arbeidsinkludering står på dagsordenen.

På torsdagen er det et nytt arrangement som tar opp situasjonen for barn og unge i det norske velferdssamfunnet: «Trøbbel i velferdsstatens grenseflater. Samordning for bedre oppfølging av utsatte barn og unge» er tittelen på arrangementet, som Fafo står bak.

Fafo-arrangementet kolliderer med Nordisk ministerråds arrangement «Utsatte barn og unge - Hvordan hindrer vi frafall i skolen», så den som er opptatt av barn og unge og er i Arendal, må erkjenne at det ikke er mulig å få med seg alt.

Torsdagens program omfatter også «Hva er problemet med velferdsprofitørene?» Det spørsmålet er det kampanjen Velferd uten profitt og For velferdsstaten som tar opp.

På samme tid tas spørsmålet om private velferd aktørers rolle i velferden også opp på et annet møte, i regi av NHO Service og Handel og Spekter: «Morgendagens omsorgsutfordringer – behovet for en velferdsmiks» er tittelen på dette arrangementet, der ordet «velferdsprofitør» neppe vil stå sentralt.

Fredag

Fredagen tømmes Arendal for folk, og det er få arrangementer denne dagen sammenlignet med tidligere i uka. Men den som ennå ikke har fått nok, kan starte dagen med et møte om livsmestring i skolen, og følge opp med et møte om angstbehandling for barn og unge.

Uka kan for eksempel avsluttes med et foredrag av Samuel Massie, som er kjent blant annet fra sin deltakelse på seilskuta Berserks reise mot Sydpolen og fra TV-programmet «Samuel og Bestefar». Programmet for Arendalsuka forteller at Samuel, etter å ha skulket skolen og havnet i politiets søkelys, klarte å snu det negative i livet sitt til noe positivt. Arrangørene lover at det vil være fantastisk inspirasjonsforedrag, så det kan jo være en passende avslutning på en uke der mange tunge og vanskelige temaer har stått på dagsordenen.

Det blir mye fra Arendal i mediene denne uke. Om noen av arrangementene som er nevnt her, vil nå fram i konkurransen om journalistenes oppmerksomhet, vil tiden vise.

Annonse
Annonse
Annonse