Annonse
VEST-AGDER OG OSLO: Alkohol topper statistikken over rusmidler nordmenn misbruker. Vest-Agder og Oslo topper statistikken over antall ruspasienter per 1.000 innbygger i 2018.  Foto: NTB scanpix
Rus-rapport

Vest-Agder- og Oslo-innbyggere sliter mest

Det kommer fram i rapporten «Helhetlig russtatistikk» som Oslo kommune la fram mandag, der deler av materialet fra ti ulike kommunale og offentlige instanser er gjengitt, primært for å belyse situasjonen i hovedstaden.

Ifølge Klassekampen var Oslo i 2018 verre enn Vest-Agder når det gjaldt de mest alvorlige tilfellene, som krever at pasientene som får behandling for rusproblemer blir innlagt til døgnbehandling. Mens Oslo hadde 2,4 døgnplasser per 1.000 innbygger, hadde Vest-Agder 2,2.

I tillegg til at Oslo har en større andel alvorlige tilfeller, er personene som blir kartlagt gjennom BrukerPlan i Oslo noe eldre enn i resten av landet. Utfordringene virker også mer komplekse: fire av fem vurderes å ha både rus- og psykiske helseproblemer, en høyere andel enn for Norge ellers.

Det er også en mye større andel i Oslo som har en levekårssituasjon definert som alvorlig. Mens 50 prosent av rusbrukere som har vært i kontakt med hjelpeapparat nasjonalt har sin levekårssituasjon definert som alvorlig, gjelder dette 65 prosent av rusbrukerne i Oslo.

Annonse
Annonse
Annonse