Annonse
FORSØK: Raymond Johansen ønsker å innføre et forsøk med integreringsstøtte som alternativ til kontantstøtte i Oslo. Foto: Morten Holm/ NTB scanpix
Ap i Oslo

Vil erstatte kontantstøtte med integreringstøtte

Oslo-familier får hvert år utbetalt om lag en kvart million kroner i kontantstøtte. Byrådsleder Raymond Johansen og Arbeiderpartiet ønsker å avskaffe ordningen, men det er ikke mulig med dagens regjering.

I et intervju med Aftenposten lanserer byrådslederen en alternativ ordning som han kaller integreringsstøtte.

Tanken er å få regjeringen med på et prøveprosjekt der deler av kontantstøttemidlene i Oslo vris over til målrettede integreringstiltak for innvandrerfamilier. Målet er å få flere innvandrere i Oslo ut av passive ytelser og over i varig arbeid, skriver Aftenposten.

Integreringsstøtte skal være et parallelt frivillig alternativ til kontantstøtte, og byrådslederen tenker seg at det skal inneholde følgende tiltak:

  • Gratis barnehage. Oslo kommune vil stille med barnehageplasser.
  • Språktrening for foreldre. Oslo kommune vil stille med plasser gjennom Voksenopplæringen.
  • Arbeidstrening gjennom utplassering i offentlige etater og bedrifter. Oslo kommune vil stille arbeidsplasser i egne etater/bydeler til rådighet, men ønsker også at det brukes lønnstilskudd slik at bedrifter kan gjøre det samme.
  • Mentor og integreringsvenn for familien. I samarbeid med frivillige organisasjoner vil hver familie få en norsk integreringsvenn.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er lite begeistret for forslaget fra byrådslederen i Oslo.

«Kommunene mottar allerede en rekke tilskudd for flyktninger som bosettes, herunder integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Byrådet kan derfor gjennomføre mange av tiltakene uten å angripe kontantstøtten», skriver Sanner i en e-post til Aftenposten.

Annonse
Annonse
Annonse