Annonse
STATSBUDSJETT: Her er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, under fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix
Hauglie

Vil flytte barn med brillestøtte til en annen ordning

Regjeringen foreslår i sitt 2020-budsjett et tak på barnebriller på 1.200 kroner for ordinære briller og 2.400 kroner for ekstra tilpassede briller.

Forslaget kommer etter det Hauglie beskriver som en «sterk utgiftsøkning» i ordningen de siste årene, men har fått kritikk. Det vil gi en innsparing på 122 millioner kroner.

Hauglie viste i Stortingets ordinære spørretime onsdag til at folketrygden i dag har to ulike stønadsordninger:

* Den ene handler om at det kan gis støtte til briller til barn og ungdom under 18 år som trenger briller som nødvendig ledd i behandling av øyetilstander som skjeling og ulik optisk brytning i øynene

* Under en annen ordning gis det støtte til hjelpemidler for synshemmede barn og voksne, hvor kriteriet er at man er diagnostisert med ulike former for alvorlig sykdom eller tilstand som gjør at man har behov for briller eller kontaktlinser.

– Enkelte barn og familier fyller vilkårene også etter den andre ordningen, altså hjelpemidler til synshemmede. Disse vil bli flyttet over på den andre ordningen og dermed få dekket utgifter til briller som før, sa statsråden.

Hun kunne samtidig ikke utelukke at det vil være enkelte barn med særskilte behov under ordningen med briller til barn under 18 år som har utgifter over de foreslåtte satsene i 2020-budsjettet.

– Regjeringen vil derfor når de nye reglene treer i kraft 1. mars 2020, sørge for at også disse barna får dekket sine behov for briller, sa statsråden.

Hauglie ble i Stortinget utfordret av Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap), som krevde svar på om kuttet i støtten er tilstrekkelig utredet og kunnskapsgrunnlaget for beslutningen.

Annonse
Annonse
Annonse