Annonse
ULIKE MODELLER: Både de borgerlige og rødgrønne partiene i Oslo vil satse på gratis aktivitetsskole (Aks), men de er uenige om modellen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Oslo​Vil gi flere barn aktivitetsskole

Gratis på aktivitetsskole (Aks) til stadig flere skolebarn har vært et satsingsområde for det rødgrønne byrådet i Oslo. Nå varsler de borgerlige partiene i hovedstaden også en satsing på dette.

De fire borgerlige partiene vil bruke omtrent like mye penger som venstresiden på gratis Aks, men vil kaste om på modellen, skriver Aftenposten.

Aktivitetsskole (Aks) er Oslos navn på det som andre steder heter skolefritidsordning (SFO).

Inntektsgrense: Én million

De borgerlige partiene foreslår at alle barn i husstander med en inntekt på under én million kroner skal få gratis Aks. Husstander med inntekt over denne grensen må betale.

– Foreldre til omtrent halvparten av barna i Oslo vil få glede av det. Det treffer ikke skjevt geografisk, slik dagens modell gjør. Flere tusen barn med lav foreldreinntekt får ikke gratis Aks i dag fordi de bor feil sted, sier gruppeleder Hallstein Bjercke i Venstre til Aftenposten.

Geografisk skille

I dag er tilbudet om gratis Aks avhengig av hvilken bydel i Oslo du bor i. Til høsten blir Aks gratis for førsteklassinger i helse byen, mens gratis plass for eldre barn er begrenset til bydeler øst i Oslo.

Det nye forslaget fra de borgerlige partiene representerer et stort skifte, spesielt for Høyre og Fremskrittspartiet, ifølge Aftenposten.

– Det som virkelig fikk oss til å snu, var et møte med rektor på Majorstuen skole. Hun fortalte at de hadde flere såkalte nøkkelbarn, som satt i skolegården og håpet at klassekamerater på Aks skulle kom ut og leke med dem. Foreldrene hadde ikke råd til Aks, og barnas alternativ var en tom leilighet, sier Høyres ordførerkandidat Sadia Begum til avisen.

SV er kritisk til forslaget fra de borgerlige partiene. Partiet mener gratis Aks bør være en universell ordning

– Vi vil ha gratis Aks til alle. Det vi har fått til nå, er gratis Aks til alle i 1. klasse, sier Sunniva Eidsvoll fra SV til Aftenposten.

Annonse
Annonse
Annonse