Annonse
VIL TA INITIATIV: Kristelig Folkeparti vil ta initiativ overfor de andre partiene på Stortinget for å se på muligheten for en form for kontantstøtte til pårørende, sier helsepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix
KrF

Vil utrede kontantstøtte for pårørende

Mange pårørende har store omsorgsoppgaver på toppen av yrkeslivet. Nå vil Kristelig Folkeparti utrede muligheten for å innføre en slags kontantstøtte for pårørende, sier KrFs helsepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold til Aftenposten.

– Mange gir uttrykk for at tilbudet fra kommunen ikke er godt nok og at pårørende dermed sliter seg ut og blir syke, sier Bekkevold til avisen.

Etter høstens valg vil Kristelig Folkeparti ta et initiativ overfor de andre partiene på Stortinget i denne saken. Det er imidlertid for tidlig å si hvilket omfang en slik kontantstøtte eventuelt kan få, understreker han.

Vil ha velferdsmiks

I intervjuet med Aftenposten støtter Bekkevold tanken om en «velferdmiks» der offentlige og private krefter går sammen om å løse utfordringene med å møte eldrebølgen. Etter at ideen om en velferdsmiks ble fremmet av et utvalg nedsatt av NHO Service og Handel og Arbeidsgiverforeningen Spekter, har de to organisasjonene frontet denne ideen som et motsvar mot venstresidens kamp mot velferdsprofitører.

Også flere politikere har argumentert for en velferdsmiks, og Bekkevold slutter seg til dem.

– Vi tror det trengs private og ideelle tilbydere av tjenester i en miks med de offentlige, fordi utfordringene er så store at det offentlige ikke klare å løse de alene, sier han til Aftenposten.

Bekkevold tar til orde for et omsorgsforlik.

– Vi i KrF har en mellomløsning. Vi sier ikke nei til private, men er tydelige på at offentlige midler skal gå til tjenester. Vi vil ha et forlik om tak på utbytte, krav til arbeidstidsbestemmelser, pensjon og lønnsforhold, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse