Annonse
FORLENGER ORDNINGER: Vi forlenger de midlertidige ordningene for dagpenger, sykepenger og omsorgsdager, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Terje Pedersen / NTB

158 millioner til koronatiltak for sårbare grupper

Tiltakene skal avhjelpe psykisk og sosial belastning som følge av pandemien og smitteverntiltakene.

Den foreslåtte bevilgningen inngår i koronatiltakspakken regjeringen presenterte tirsdag. Tiltakene i pakken har en samlet kostnadsramme på 17,7 milliarder kroner.

– Vi jobber kontinuerlig med tiltak for å bøte på den tøffe situasjonen for dem som trenger det mest nå. Nå styrker vi hjelpetelefoner, sikrer at aktiviteter kan organiseres, og kommer med tiltak for å ivareta studenters og eldres psykiske helse, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

Mer penger til helse og kommuner

Regjeringen foreslår også om lag én milliard kroner til helsesektoren, til blant annet et nasjonalt beredskapslager for smittevernutstyr.

Regjeringen vil også gi kompensasjon til kommuner og fylkeskommuner for merutgifter og reduserte inntekter som følge av pandemien.

– Vi foreslår 7,3 milliarder kroner til kommunesektoren slik at det ikke skal være nødvendig å redusere tjenestetilbudet til sårbare grupper, i barnehage, i skole eller i eldreomsorg. Vi forlenger de midlertidige ordningene for dagpenger, sykepenger og omsorgsdager, sier barne- og familieministeren.

Annonse
Annonse
Annonse