Annonse
TAPT SKOLEGANG: I forslaget til revidert nasjonalbudsjetter er det satt av 170 millioner til at skoleelever får tatt igjen tapt progresjon som følge av smittevernstiltak. Foto: Vejaa/iStock

400 millioner til sårbare barn og unge

Koronakrise, skolestenging og lukking av andre velferdstilbud har skapt en vanskelig situasjon for sårbare barn og unge. Det gjelder blant annet barn og unge med behov for tilrettelagt undervisning. En rekke organisasjoner har gått sammen om å kreve et krafttak for dem som er rammet, fortalte Velferd.no i forrige uke.

Også svekket skolehelsetjeneste, stengte fritidstilbud og redusert tilbud om familieveiledning har rammet utsatte barn og unge.

Tiltakspakke

For å bøte på den vanskelige situasjonen lanserer regjeringen i revidert nasjonalbudsjett en tiltakspakke for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene.

Tiltakspakken skal bidra til at sårbare og usatte barn og unge får hjelp til å ta igjen tapt progresjon på skolen, forebygge at barn og unge blir utsatt for overgrep, gjøre helsestasjoner og skolehelsetjeneste mer tilgjengelige og styrke tilbudet om avlastnings- og aktivitetstiltak for barn og unge med store behov, ifølge regjeringen.

– Vi vet at de barna og ungdommene som lider mest under koronakrisen, er de som har hatt det vanskelig fra før, eller de som har opplevd ting de siste ukene som har gjort livet enda vanskeligere, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Helt siden koronapandemien kom har regjeringen jobbet hardt med å få på plass tiltak som skal komme disse barna til gode. Vi er derfor glade for å kunne fremme denne tiltakspakken, sier han.

Mye til skole

Den største innsatsen i tiltakspakken skal rettes mot skolen. 

– Sårbare elever skal ikke sakke akterut som følge av koronakrisen. Det kan vi ikke godta, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Tiltakspakken skal hjelpe elever som har tapt progresjon som følge av smittevernstiltak.

– Penge skal brukes til ulike tiltak, som intensivopplæring for elever som ligger etter, sommerskole eller ekstra lærere og andre tilsatte for å nevne noe, sier Melby.

400 millioner

Tiltakspakken beløper seg til 400 millioner kroner, som blant annet skal fordeles til følgende tiltak:

  • 170 millioner til at skoleelever får tatt igjen tapt progresjon som følge av smittevernstiltak
  • 150 millioner til helsestasjoner, skolehelsetjeneste og avlastningstiltak for barn med store behov
  • 53 millioner til ferie og fritidsaktiviteter til utsatte og sårbare barn og familier
  • 10 millioner til innsats mot overgrep mot barn over internett
  • 7 milllioner til Røde Kors’ samtaletilbud «Kors på halsen»
  • 4 millioner til oppfølging av ungdom som gjennomfører ungdomsstraff og ungdomsoppfølging
  • 4 millioner til Alarmtelefonen for barn og unge
  • 2 millioner til aktivitetstilbud for barn i mottak
Annonse
Annonse
Annonse