Annonse
BRUKERVENNLIG: – Vi må legge til rette for at møtet med Nav er så enkelt og brukervennlig som mulig, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

440 millioner kroner til mer automatisering i Nav

Bevilgningen til IKT-satsing i Nav ligger i forslaget til stasbudsjett for neste år. Satsingen skal bidra til at flere av Navs tjenester kan automatiseres, slik at de ansatte kan bruke mer tid på oppfølging og veiledning.

Enkelte av Navs IKT-systemer er svært gamle, og tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet og brukervennlighet. Flere av systemene krever også mye manuell saksbehandling, noe som er svært ressurskrevende og fører til unødvendig lang saksbehandlingstid for mange ytelser. Det er nødvendig å skifte ut slike utdaterte systemer der dette er mulig, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en pressemelding.

– Vi må legge til rette for at møtet med Nav er så enkelt og brukervennlig som mulig. Da må de ansatte kunne bruke mest mulig av tiden sin på å følge opp folk som trenger deres hjelp, fremfor å bruke tid på manuell saksbehandling av enkle søknader som kunne blitt behandlet automatisk, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim.

Med denne budsjettbevilgningen vil Nav i 2021 kunne starte et større prosjekt for utfasing av systemene Arena og Abetal. Disse systemene håndterer i dag store ytelsesområder som dagpenger og arbeidsavklaringspenger.

I prosjektet er det også planlagt å modernisere tjenesteyting og forvaltning av arbeidsmarkedstiltakene.

Annonse
Annonse
Annonse