Annonse
DROPPER AKTIVITETSKRAV: – Mottakerne skal ikke bli skadelidende som følge av at aktiviteter nå ikke kan gjennomføres på grunn av koronautbruddet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix  

AAP-mottakere får forlenget støtten med et halvt år

Til flere av Navs ytelser er det knyttet en aktivitetsplikt for mottakerne. Disse aktivitetene kan det imidlertid være vanskelig å gjennomføre som følge av koronavirusutbruddet.

Arbeids- og sosialdepartementet slår derfor i en midlertidig forskrift fast at ytelser fra folketrygden utbetales også når koronaviruset gjør at aktivitetskrav ikke kan følges opp.

– Mottakerne skal ikke bli skadelidende som følge av at aktiviteter nå ikke kan gjennomføres på grunn av koronautbruddet, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Dette innebærer blant annet at utbetalingene ikke avkortes eller stanses hvis aktiviteter ikke kan gjennomføres på grunn av tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset.

Forlengelse av arbeidsavklaringspenger

Den midlertidige forskriften inneholder også en viktig endring i bestemmelsene for varighet av arbeidsavklaringspenger (AAP). I dag kan AAP gis i inntil tre år, og forlenges i to år hvis vilkår for forlengelse er oppfylt.

I den ekstraordinære situasjonen som nå foreligger, settes mange aktiviteter og dermed framdrift for AAP-mottakere på vent, påpeker Arbeids- og sosialdepartementet. For å ta hensyn til dette, forlenges stønadsperioden med seks måneder.

Forlengelsen gjelder både den ordinære perioden på tre år (fire år for de som fikk AAP før 2018), og for de som mottar AAP på unntak inntil to år utover den ordinære perioden.

Vurderer forlengelse i flere ytelser

Forlengelsen av AAP-perioden og suspendering av aktivitetskrav ble fastsatt i statsråd fredag 20. mars, med virkning fra 16. mars.

Arbeids- og sosialdepartementet vurderer om det også er behov for å forlenge retten til andre Nav-ytelser som følge av koronavirusutbruddet.

Annonse
Annonse
Annonse