Annonse
EN VARSLET KATASTROFE: Psykisk helsevern i Norge er allerede forstrukket, fragmentert og underfinansiert. I møte med helt nye brukergrupper i dette omfanget står vi overfor en varslet katastrofe, mener Rådet for psykisk helse. Foto: Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
Økning i angst og depresjon

Advarer om at folk ikke får tilstrekkelig hjelp

Voksne har hatt en tredobling av symptomer på angst og depresjon under koronatiltakene, det kom frem i en undersøkelse som er gjennomført av Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Undersøkelsen ble publisert i forrige uke.

I et innlegg i Dagsavisen uttrykker generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, bekymring for at systemet ikke er robust nok til å ta imot nye store grupper med psykiske lidelser, og at folk dermed ikke kommer til å få hjelpen de trenger. I innlegget skriver hun at psykisk helsevern allerede avviste 30 prosent av henvisningene før koronakrisen.

«Vi er helt nødt til å styrke det systemet vi allerede har for å bremse og å forebygge psykisk uhelse og lidelser. Psykisk helsevern i Norge er allerede forstrukket, fragmentert og underfinansiert. I møte med helt nye brukergrupper i dette omfanget står vi overfor en varslet katastrofe», skriver hun i innlegget.

Hun etterlyser klare prioriteringer.

«De som sliter med angst og depresjon må få rask hjelp og raskest mulig tilfriskning. Det er det viktigste vi kan gjøre er å forebygge utviklingen av alvorlige lidelser. Prognosene for tilfriskning er bedre jo tidligere hjelpen inntreffer», skriver hun.

Hun trekker også frem at gruppene som nå rammes av angst og depresjon, kanskje ikke kjenner til tilbud og rettigheter i systemet.

«Jeg er svært bekymret for at angst og depresjon nå rammer mange som ikke er vant til å navigere i systemet og som ikke nødvendigvis er kjent med egne rettigheter», skriver hun.

Annonse
Annonse
Annonse