Annonse
FEDRE TAR MER ANSVAR: Andelen fedre som tar ut mer enn maksimal fedrekvote aldri har vært høyere enn nå. Foto: LumiNola/iStock

Aldri før har fedre tatt ut så mange dager med foreldrepenger

De siste årene har lengden på fedrekvoten vært gjennom en rekke endringer 1. juli 2018 ble fedrekvoten utvidet fra 50 til 75 dager, og nå er det mulig å se hvordan regelverket har påvirket fedres uttak. 

I første halvår i år tok 24 prosent av fedrene tok ut 75 dager eller mer. I samme periode i fjor var andelen åtte prosent, viser nye tall fra Nav.

– Vi vet at fedres uttak av foreldrepenger har endret seg nærmest umiddelbart etter hver endring i fedrekvoten de siste årene. Nå ser vi at det samme har skjedd også når fedrekvoten er økt til 75 dager. Totalt sett betyr det at fedre aldri har tatt ut så mange dager med foreldrepenger som de gjør nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Flere tar ut mer enn kvoten

Statistikken viser også at andelen fedre som tar ut mer enn maksimal fedrekvote, uavhengig av hvor lang fedrekvoten har vært, aldri har vært høyere enn nå.

Årsakene til at det tar såpass lang tid fra regelendringen ble iverksatt i 2018 til man kan se effekten av den, skyldes at fedre kan ta ut foreldrepenger over en periode på tre år. 

Det betyr at statistikken fremdeles påvirkes av de som har fått barn før 1. juli 2018 og som dermed omfattes av det tidligere regelverket med fedrekvote på 50 dager.

I tillegg tar det noe tid før de som har fått barn etter regelendringen, har tatt ut sin del av foreldrepengene, påpeker Nav.

Endringer av fedrekvoten de siste årene

  • 1. juli 2011: Fedrekvoten endres fra 50 til 60 dager
  • 1. juli 2013. Fedrekvoten endres til 70 dager
  • 1. juli 2014: Fedrekvoten endres til 50 dager
  • 1. juli 2018 Fedrekvoten endres til 75 dager (15 uker fedrekvote, 15 uker mødrekvote og 16 uker fellesperiode (med 100 prosent dekningsgrad).
  • 1. januar 2019: Fedrekvotens lengde blir avhengig av om foreldrene velger 80 prosent eller 100 prosent dekningsgrad. Ved 100 prosent dekningsgrad: 75 dager. Ved 80 prosent dekningsgrad: 95 dager

Kilde: Nav

 

Annonse
Annonse
Annonse