Annonse
KVINNEANDEL ØKER: Andelen kvinner på uføretrygd har økt siden 1. kvartal, mens andelen menn har holdt seg stabilt.  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Antallet uføretrygda øker

Til sammen mottar nå 355 200 personer i alderen 18-67 år uføretrygd. Det utgjør 10,4 prosent av befolkningen, og er en økning på 0,1 prosentpoeng sammenliknet med utgangen av forrige kvartal.

– Tallet på personer som får uføretrygd øker stadig og mer enn én av ti personer i alderen 18-67 år får uføretrygd. Prosentdelen av befolkningen som får uføretrygd er nå på nivå med toppårene 2003 og 2004. Prosentdelen øker med alderen, og det er særlig mange kvinner i alderen 55-64 år som får uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding fra Nav.

Kvinner øker mest

Av tallene kommer det også frem at prosentandelen uføretrygda kvinner er historisk høy, og utgjør nå 12,4 prosent av befolkningen. 8,4 prosent menn er uføretrygda. Det er kvinneandelen som øker, med en økning på 0,1 prosent siden forrige kvartal. Andelen menn på uføretrygd er uendret i samme periode.

Forskjellene mellom kvinner og menn øker med alderen og det er fra 40 år og oppover at forskjellene mellom kvinner og menn øker mye.

Forskjellene har dessuten økt over tid.

Økning blant de yngste

Tallene fra Nav viser dessuten at prosentandelen mellom 18 og 59 år som mottar uføretrygd har økt, samtidig som prosentandelen for de over 60 har gått ned, dersom man sammenlikner med for ett år siden.

Prosentandelen unge uføre mellom 18 og 29 år økte med 0,3 prosentpoeng, og økningen er spesielt stor for de mellom 25 og 29 år (0,4 prosentpoeng).

Ulike fylker – ulike forhold

Økningen for unge uføre mellom 25 og 29 år var størst i Nordland, Innlandet og Vestfold og Telemark (0,6 prosentpoeng). Til sammen mottok flest uføretrygd i Agder, Nordland og Innlandet.

Andelen som fikk uføretrygd i prosent av befolkningen var høyest i Agder (13,4 %), Nordland (13,7 %) og Innlandet (13,6%). Det var færrest i Oslo (6 %).

– Fylker med høg prosentdel eldre har også en høy prosentdel som får uføretrygd. Yngre befolkning og et mer fleksibelt arbeidsmarked i hovedstadsregionen trekker prosentandelen som får uføretrygd ned. Lokale variasjoner i helse og utdanningsnivå har også innvirkning på hvor mange som får uføretrygd, sier Vågeng. 

Annonse
Annonse
Annonse