Annonse
VIL HA REFORM: Stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) vil gi større myndighet til ansatte ved de lokale Nav-kontorene. Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil gi Nav-ansatte mer myndighet

Arbeiderpartiet vil reversere regjeringens innstramminger i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP) og gi ansatte på de lokale Nav-kontorene fullmakt til å avgjøre AAP-saker, skriver Klassekampen.

Saksbehandlere på de lokale Nav-kontorene, som møter menneskene som søker om arbeidsavklaringspenger og utreder deres behov, har i dag ikke myndighet til å innvilge AAP, selv om de mener behovet for denne stønaden er der.

De som bestemmer om du kan få trygd, sitter hos Nav Arbeid og ytelser, men dem møter du aldri, påpeker Klassekampen.

Dette systemet vil arbeiderpartiet endre.

– Vi vil at Nav-kontorene, som kjenner vedkommende, skal ha fullmakt til å innvilge arbeidsavklaringspenger, sier stortingsrepresentant Lise Christoffersen til Klassekampen.

Christoffersen er medlem av Stortingets arbeids- og sosialkomité.

Vil reversere kutt

Arbeiderpartiet vil også reversere innstrammingene i AAP-ordningen, som regjeringen iverksatte i januar 2018.

Innstrammingene innebar at makstiden for å få AAP ble redusert fra fire til tre år. Samtidig ble mulighetene til å få forlengelse ut over denne tiden kraftig redusert. Innstrammingene har ført til at mange som har mistet AAP, er skjøvet over på sosialhjelp eller uføretrygd.

Mister man AAP, må man vente 12 måneder før man kan søke om den på nytt.

– Dette strider mot formålet med folketrygdloven, sier Christoffersen til Klassekampen.

Loven skal blant annet sikre folk inntekt ved sykdom og skade.

– Vi betaler jo skatt. Velferdsstaten skal være der for å hjelpe. Istedenfor lemper kam bare folk ut i ingenting, sier Christoffersen.

Annonse
Annonse
Annonse