Annonse
LAV TILLIT: Nav-direktør Sigrun Vågeng har hatt travle dager etter koronautbruddet. Bare tre av ti nordmenn har tillit til at etaten hun leder klare å takle koronasituasjonen. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Bare tre av ti har tillit til Navs håndtering av koronakrisen

I flere uker har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt til sammen 13.000 nordmenn om de har tillit til at Nav klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet.

Undersøkelsen viser at andelen som har tillit til at Nav klarer å håndtere krisen, er lavere enn andelen som ikke har tillit til dette.

Bare rundt tre av ti har tillit til Nav. Litt flere har ikke tillit og resten svarer verken eller.

Stigende tillit

Et lyspunkt for Nav er at tilliten er høyere enn i startfasen av koronautbruddet. Da sa bare to av ti at de hadde tillit til at Nav ville klare å takle situasjonen.

Tilliten til Nav har vært svakt stigende over tid, viser Norsk koronamonitor.

– For over en måned siden hadde omtrent dobbelt så mange mistillit som tillit til at Nav klarer å håndtere koronasituasjonen. Nå nærmer det seg en tredeling av Norge, mellom de som har tillit, de som ikke har tillit og de som svarer verken eller, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Askheim påpeker at spørsmålet gjelder tillit til om Nav klarer å håndtere situasjonen som har oppstått etter koronautbruddet, og at et premiss for tillitsmålingen nettopp er den unike koronasituasjonen.

Arbeidstakere mest kritiske

Tillitsundersøkelsen viser at tilliten til Nav er lavere blant arbeidtstakere enn blant andre. I gjennomsnitt for hele perioden Norge har vært nedstengt, oppgir 44 prosent av de som er i arbeid at de ikke har tillit til Navs evne til å håndtere koronasituasjonen. Blant dem som ikke er i arbeid, svarer 36 prosent det samme.

– Det er nok mange enkeltpersoner som nå venter på behandling og avklaringer fra Nav, ikke minst nye brukergrupper fra arbeidslivet. De som allerede før koronasituasjonen mottok pensjon, trygd, sykepenger eller dagpenger, opplever nok i større grad at tjenestene fungerer som normalt, sier Askheim.

Nordmenn flest bruker NAV

Nav har stor betydning for nordmenn og er blitt enda viktigere i dagens situasjon.

– Vi har den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden krigen, og situasjonen oppstod over natten. Normalt mottar annenhver nordmann en eller annen form for ytelse fra Nav, hovedsakelig alderspensjon. På toppen nå kommer en kraftig økning på utbetalinger til livsopphold, som utfordrer Nav, sier Askheim.

Han påpeker at Nav normalt forvalter normalt en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Som Velferd.no skrev tidligere denne uka, utbetalte Nav 447 milliarder kroner til personer bosatt i Norge. Det tilsvarer utbetalinger på 1,25 milliarder kroner per dag, eller 14.500 kroner i sekundet.

 

Annonse
Annonse
Annonse