Annonse
FLEST KVINNER: I desember i fjor var det 11.678 personer som mottok kontantstøtte. Bare én av fem var en mann, men andelen menn har økt de siste årene. Foto: Halfpoint/iSTOCK

Barn i Agder på kontantstøttetoppen

I desember i fjor var det 11.678 personer som mottok kontantstøtte. Det er 473 færre enn i desember 2018, en nedgang på 3,9 prosent, viser nye tall fra Nav.

I 2012 ble kontantstøtten avviklet for to-åringer. Siden da har det blitt 4.000 færre kontantstøttemottakere. Det tilsvarer en nedgang på 26 prosent.

Færre fødsler

Nedgangen skyldes både at det er færre som benytter seg av ordningen, og det er en konsekvens av at det fødes færre barn, påpeker Nav.

Andelen av barn i kontantstøttealder (barn mellom 13 og 23 måneder) som mottar kontantstøtte har endret seg lite de siste to årene. Mens andelen var på 22,8 prosent i desember 2019, var den på 23,1 prosent i desember året før.

Sammenlignet med tallene for noen år tilbake, er det imidlertid en langt lavere andel som benytter seg av ordningen i dag.

Fra 2013 til 2019 har andelen blitt redusert med 6,1 prosentpoeng.

Store forskjeller mellom fylkene

Det er store forskjeller mellom fylkene i andelen barn som mottar kontantstøtte.

Per desember 2019 var det Troms som hadde den laveste andelen, med 14,7 prosent. Nærmest Troms lå Nordland (16,4 prosent) og Trøndelag (16,7 prosent).

Den høyeste andelen kontantstøttemottakere hadde Vest-Agder, med 35,4 prosent. Deretter fulgte Aust-Agder (30,6 prosent) og Østfold (28,6 prosent).

Kontantstøtte kan tas ut gradert etter hvor mange timer avtalt oppholdstid barnet har i barnehagen. Per desember 2019 tok de aller fleste, 93,5 prosent, ut full kontantstøtte. Det er en liten nedgang fra 94,3 prosent i desember 2018. 

I Oslo og Akershus tar nesten alle ut full kontantstøtte. I Oslo var det 99,7 som gjorde dette i desember i fjor, mens andelen var 97,9 prosent i Akershus.

Fortsatt er det først fremst kvinner som benytter seg av ordningen med kontantstøtte, selv om forskjellen mellom kjønnene er redusert. I desember i fjor var det fire ganger så mange kvinner som menn som benyttet seg av ordningen.

Annonse
Annonse
Annonse