Annonse
HØYERE I POLEN: Nå er barnetrygden høyere i Polen enn i Norge, og det har ført til bråstopp i eksporten av norsk barnetrygd. Foto: Gwengoat/iStock  

Bråstopp i trygdeeksport til Polen

Regjeringen har kamp mot eksport av trygdeytelser som en av sine fanesaker. Bekymringen har blant annet vært knyttet til arbeidsinnvandrere som får utbetalt norsk barnetrygd for barn som bor i hjemlandet. Polakker har i en årrekke vært den gruppen som har stått for mest eksport av barnetrygd.

Regjeringen har slitt med å finne effektive tiltak for å begrense slik trygdeeksport, men får nå drahjelp fra polske myndigheter, forteller Aftenposten.

Barnetrygd til første barn

Fra 1. juli i fjor innførte den polske regjeringen barnetrygd også til barn nummer én. Tidligere var det bare fattige barnefamilier som fikk barnetrygd for det første barnet, men nå får alle polske barn i alderen 0–18 år  500 zloty pr. måned i barnetrygd.

Summen utgjør ca. 1160 norske kroner. Det er nesten hundre kroner mer enn den norske barnetrygden som nå er 1.054 kroner i måneden, skriver Aftenposten.

Avisen viser til Nav, som i en kommentar til statistikk for utbetaling av barnetrygd ved utgangen av september i fjor, forteller følgende:

«Nå som den polske barnetrygden er blitt høyere enn den norske, utbetaler ikke lenger Norge differansen til disse. Dette medførte en reduksjon på omtrent 8000 mottagere av barnetrygd mellom juni og september 2019.»

– Gledelig

Nedgangen i eksporten av norsk barnetrygd er gledelig, fastslår stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp), som leder Stortingets arbeids- og sosialkomité.

– Selv om grunnen nå ser ut til å skyldes at polske myndigheter har gjort endringer hos seg, er det uansett gledelig. Det betyr at norske skattebetalere sparer penger, sier Wiborg,  til Aftenposten.

Annonse
Annonse
Annonse