Annonse
FORELDRE HAR BETYDNING: Hvor høy utdanning foreldrene har, påvirker hvor bra elever gjør det på nasjonale prøver. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Elever med høyt utdannede foreldre gjør det bedre på nasjonale prøver

En rapport Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram mandag viser at elever med høyere utdannede foreldre gjør det bedre på nasjonale prøver enn elever som har foreldre med mindre utdanning.

Elever med foreldre som kun har grunnskoleutdanning eller ingen formell utdanning overhodet, utgjorde i 2014 og 2019 den største andelen i de to laveste mestringsnivåene på nasjonale prøver med henholdsvis 46 og 43 prosent.

Kun 18 prosent av elevene med lavt utdannede foreldre havnet på de to høyeste mestringsnivåene i 2019.

40 prosent av alle elevene lå på mestringsnivå 3 i 2019. Andelen elever på de to høyeste nivåene er noe høyere enn andelen på de to laveste nivåene.

Hvert år avlegger elever på 5., 8. og 9. trinn nasjonale prøver i regning og lesing. Elevene på 5. og 8. trinn blir også vurdert i engelsk.

På nasjonale prøver rangeres elevene etter mestringsnivå der nivå 1 er svakest og nivå 5 er sterkest.

Annonse
Annonse
Annonse