Annonse
LITE HANDLINGSROM: Én av fire nordmenn oppga i fjor at de ville ha problemer med å betale en uforutsett utgift på 18.000 kroner. Foto: fstop123/iStock

Én av fire hadde trang økonomi før koronautbruddet

Koronautbruddet og regjeringens tiltak mot smittespredning har hatt store sosiale og økonomiske konsekvenser for nordmenn. Arbeidsledigheten har eksplodert, og fast lønn er erstattet med dagpenger. Samtidig har mange næringsdrivende og frilansere opplevd at inntektene har forsvunnet over natta.

Mange nordmenn har et dårlig utgangspunkt for å takle økonomiske problemer de kan ha fått som følge at koronakrisen. Mange hadde svært lite økonomisk handlerom allerede før koronautbruddet, viser Levekårsundersøkelsen 2019 fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Én av fire oppga i fjor at de ikke hadde økonomisk romslighet til å betale en uforutsett utgift på 18.000 kroner uten å måtte ta opp lån eller motta hjelp fra andre.

Dette kan tyde på at denne gruppen har små marginer mellom inntekter og utgifter, lite oppsparte midler til å håndtere uforutsette utgifter, og da også lite midler til å håndtere inntektstap, påpeker SSB.

Vanskelig for arbeidsledige

Andelen som har vanskelig for å få pengene til å strekke til og som ikke har råd til en uforutsett utgift, er langt høyere for arbeidsledige enn blant andre, viser levekårsundersøkelsen fra i fjor.

Blant arbeidsledige oppga 34 prosent at det er vanskelig å få endene til å møtes, og 66 prosent at de ikke ville klart en uforutsett utgift. Selv blant yrkesaktive med heltidsarbeid, hvor andelene er mindre enn i befolkningen, ville én av fem ikke klart å betale en utforutsett utgift.

Levekårsundersøkelsen 2019 viser at boutgifter var en stor utgiftspost for mange. 21 prosent av befolkningen hadde høye boutgifter sett i forhold til inntekt.

Det er imidlertid store forskjeller mellom personer med ulik yrkesstatus. Hele 47 prosent av arbeidsledige hadde høy boutgiftsbelastning, mens andelen var 19 prosent for yrkesaktive med heltidsarbeid.

Hele 17 prosent av arbeidsledige i fjorårets undersøkelse oppga at de hadde problemer med å betjene boutgifter. Det samme gjaldt bare 4 prosent av yrkesaktive på heltid.

Rammes av koronakrisen

Mye tyder på at de som slet med trang økonomi før koronautbruddet, er spesielt utsatt i den vanskelige perioden Norge nå er inne i.

Selv om alle inntekts- og utdanningsgrupper er berørt av den pågående økonomiske krisen, er det klar overrepresentasjon av personer med lav inntekt blant nye dagpengesøkere, viser en analyse fra SSB.

Annonse
Annonse
Annonse