Annonse
MANGE PRIVATE BARNEHAGER: Litt over halvparten av barnehagene her i landet var i 2019 private, ifølge Statistisk sentralbyrå.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Rapport

Én av seks private barnehager leide av nærstående selskaper

Tallene kommer fram i en rapport fra Telemarksforskning, og økningen var på ni barnehager fra året før, skriver Klassekampen.

I disse tilfellene regnes «nærstående» for eksempel som selskaper som har samme eier eller ledelse som barnehagen selv. I barnehageloven er et av formålene å forhindre at personlige relasjoner fører til overprising.

I 2018 var summen av overføringer for husleie mellom nærstående 296 millioner kroner, noe som gir et snitt på drøyt 624.000 kroner for hver av de aktuelle barnehagene.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det i fjor 5.730 barnehager her i landet, og 3.029 – altså litt over halvparten – var private.

Annonse
Annonse
Annonse