Annonse
YTTERLIGERE NEDGANG: Endringene i AAP-regelverket gjør at Nav forventer ytterligere nedgang i tallet på AAP-mottakere i år, forteller Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Færre får arbeidsavklaringspenger - økt overgang til uføretrygd

Ved utgangen av desember 2019 mottok 114.900 personer arbeidsavklaringspenger (AAP) . Dette er en nedgang på 9.100 personer fra utgangen av desember året før, viser nye tall fra Nav.

I desember 2019 var det 3,4 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år som mottok AAP. Dette utgjør en nedgang på 0,2 prosentpoeng fra året før.

Innstramminger

At færre motter arbeidsavklaringspenger enn før, henger sammen med innstramminger i regelverket som ble innført i januar 2018.

Maksimaltiden for å motta AAP ble redusert fra fire til tre år, og mulighetene for å få forlengelse ut over dette ble sterkt redusert. Innstrammingene har møtt sterk kritikk for å ha satt sårbare mennesker i en vanskelig situasjon. Mange som har mistet AAP, har endt på sosialhjelp eller uføretrygd. 

Forventer fortsatt nedgang

Nav venter fortsatt nedgang i tallet på mottakere av AAP, ifølge Nav-direktør Sigrun Vågeng. 

– Etter at antall personer som mottar AAP har avtatt over en lengre periode, spesielt etter regelverksendringene i 2018, virker antallet nå å ha stabilisert seg noe. Regelverksendringene vil derimot kunne føre til ytterligere reduksjon i starten av 2020. Dette gjelder spesielt de som har mottatt AAP i mer enn fire år, sier Vågeng i en pressemelding.

Økt overgang til uføretrygd

Innstrammingene i AAP-regelverket har ført til at flere går over på uføretrygd, viser tallene fra Nav.

Av dem som gikk ut av AAP-ordningen i første kvartal 2019, var det 38,1 prosent som mottok uføretrygd et halvt år etterpå. Samme andel for første kvartal 2017 var på 35,6 prosent.

Regelverksendringene påvirker spesielt personer som har mottatt AAP over en lengre periode og fører til en økt avgang for denne gruppen. Personer med lang varighet vil i større grad ha overgang til uføretrygd, noe som kan forklare økningen etter 2018, ifølge Nav.

Flere på AAP i Rogaland

Rogaland er det eneste fylket hvor det i løpet av fjoråret var en økning i antall mottakere av AAP, med en økning på 120 personer i løpet av året. Fylket har imidlertid en lavere andel AAP-mottakere enn landsgjennomsnittet.

Agderfylkene er fremdeles fylkene med høyest andel AAP-mottakere. Andelen mottakere i Aust-Agder lå i desember 2019 på 4,7 prosent, mens andelen i Vest-Agder var på 4,4 prosent.

Annonse
Annonse
Annonse