Annonse
HVER FJERDE ER BEKYMRET: Én av fire er bekymret for konsekvensene av koronakrisen for egen økonomi, viser Norsk Koronamonitor. Foto: CentralITAlliance/iStock  

Færre frykter for egen økonomi som følge av koronakrisen

I om lag en måned har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt til sammen 15.000 nordmenn om deres situasjon i koronaepidemien. Undersøkelsen viser hvordan nordmenn fra dag til dag vurderer sin personlige økonomi og den norske økonomien.

De siste dagene oppgir 27 prosent at de er bekymret for egen økonomi, fortalte Opinion i en omtale av undersøkelsen som ble publisert på skjærtorsdag. Flertallet, 58 prosent, er ikke bekymret og 15 prosent svarer verken/eller.

Andelen som er bekymret, er den laveste siden Norge stengte ned for å hindre spredning av koronaviruset.

– Selv om mange er bekymret for egen økonomi, ser vi spesielt de siste dagene tegn til at bekymringene faller og er nå klart lavere enn før tiltakspakkene ble introdusert, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Mer bekymret for norsk økonomi

Folk er mer bekymret for den norske økonomien som helhet enn for sin egen økonomi, viser Norsk Koronamonitor. Omtrent dobbelt så mange nordmenn bekymrer seg for den norske økonomien, som for sin personlige økonomi, viser funnene som ble presentert på skjærtorsdag.

– At nordmenn aller mest frykter for norsk økonomi, har vært tilfelle samtlige dager helt siden Norge stengte ned, sier Askheim.

Annonse
Annonse
Annonse