Annonse
PERSONLIG KONTAKT: – Det er bra og viktig at familier som har det krevende eller vanskelig og har behov for hjelp, også kan få personlig hjelp og veiledning på sitt lokale familievernkontor, sier direktør Mari Trommald i Bufdir. Foto: PeopleImages/iStock

Familievernkontorene gjenåpnes for personlige konsultasjoner

Koronapandemien har ført til at alle landets 41 familievernkontorer har holdt stengt for personlige møter. Tidligere møtte familievernkontorene i snitt 20–50 familier om dagen, men koronastengningen har ført til at konsultasjoner har måttet skje på telefon.

Stengningen av kontorene har skapt uro, og barneombud Inga Bejer Engh har uttrykt bekymring for konsekvensene for sårbare barn.

Delvis gjenåpning

Nå åpner imidlertid familievernkontorene igjen for personlige konsultasjoner, forteller Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i en pressemelding.

– Det er bra og viktig at familier som har det krevende eller vanskelig og har behov for hjelp også kan få personlig hjelp og veiledning på sitt lokale familievernkontor. For noen er den personlige kontakten svært viktig, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Samtidig opprettholdes tilbudet om telefonkonsultasjoner inntil videre. Om kort tid vil det også bli mulig med videokonsultasjoner.

– Kontorene vil ikke ha full kapasitet til stedlige konsultasjoner den første tiden og alle smitteverntiltak vil gjelde slik de til enhver tid er fastsatt av FHI og av Bufdir spesielt for familievernkontorene, sier Trommald.

Fakta om familievernet

Familievernet gir tilbud til rundt 150.000 mennesker hvert år.

Tjenesten er gratis og krever ingen henvising.

Familievernet tilbyr forebyggende hjelp, som samlivskurs og parterapi, i tillegg til mekling.

Kilde: Bufdir

 

Annonse
Annonse
Annonse