Annonse
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Familievernsakene blir stadig flere og mer tidkrevende

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at familievernet i fjor jobbet med 39.847 saker. Det er en økning på rundt 1.000 saker fra 2018 og en økning på rundt 5.200 saker – 15 prosent – de siste fem årene.

Per 1.000 innbyggere var det 7,4 familievernsaker i fjor. Flest var det i region nord, som dekker Nordland, Troms og Finnmark, med 10,3 saker. Region øst, som dekker Oslo, Viken og Innlandet, hadde færrest med 6,8 saker per 1.000 innbyggere.

Flest av de avsluttede sakene i 2019 handlet om å styrke parforholdet, fulgt av samarbeid om felles barn i tilfeller der foreldrene ikke bor sammen.

I snitt ble det i 2019 brukt 158 dager per sak. Det er en økning på ti dager fra 2018.

 

Annonse
Annonse
Annonse