Annonse
KVINNER TAR ANSVAR: Ansvaret for syke barn følger det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret. I to av tre dager er det kvinner som blir hjemme fra jobben i Danmark. Foto: Ljubaphoto/iStock
Danmark

Far tar én av tre sykedager med sykt barn

I barnefamilier er det som oftest mor som blir hjemme fra jobben, når barn blir syke. I Danmark tar kvinnene ansvaret i to av tre dager. Menn er hjemme i én av tre dager med sykt barn, viser en analyse fra den danske tankesmia Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

I gjennomsnitt har kvinner 1,43 dagers fravær i året på grunn av barns sykdom, mens menn har 0,85 dagers fravær.

En annen indikasjon på at kvinner tar mest ansvar på hjemmebane, er forskjeller i arbeidstid mellom kjønnene. Det er flere kvinner enn menn som jobber deltid, viser den danske analysen.

Størst fravær i det offentlige

Fraværet på grunn av sykt barn i Danmark er større blant ansatte i offentlig sektor enn i privat sektor. Det gjelder både for menn og kvinner, og forskjellen er størst for menn.

Mens kvinnelige ansatte i det offentlige har 50 prosent høyere fravær på grunn av syke barn enn kvinner i privat sektor, er slik fravær blant menn 70 prosent høyere i offentlig sektor enn i privat sektor.

Ulike reiselengde til jobb

Den danske analysen viser også at menn i barnefamilier har lengre reisevei til jobben enn kvinner. Mennenes reisevei til jobb er i gjennomsnitt på 25,5 kilometer, mens kvinners reisevei i snitt er på 17,4 kilometer.

Hver tiende mann i barnefamilier har en reisevei til jobben på mer enn fem mil. Blant kvinner gjelder det bare én av tjue.

Annonse
Annonse
Annonse