Annonse
FEILTOLKING: EU-kommisjonen mener Norge har feiltolket EØS-reglene helt siden 1994. Foto: Gorm Kallestad/NTB
EU-kommisjonen

Feil i trygdesaken siden 1994

Også overvåkningsorganet Esa legger til grunn en annen tolkning enn norske myndigheter og støtter Nav-utvalgets konklusjon, skriver Rett24.

I forrige uke ble det kjent at Norge i et innlegg til Efta-domstolen står fast på at det går et vesentlig skille i Nav-saken i 2012. Det er i strid med Nav-utvalgets konklusjon, som la til grunn at retten til å ta med trygdeytelsene til EØS-området følger direkte av retten til fri bevegelighet, slik at feilen har vært der helt siden EØS-avtalen ble etablert i 1994.

Nå legger også EU-kommisjonen og Esa til grunn at regelen om fri flyt av tjenester i EØS-avtalens artikkel 36 dekker retten til å ta med ytelser på ferie. En stat kan bare nekte stønadsmottakere å ta med ytelsene dersom det er et helt konkret behandlingsopplegg som ikke kan følges under utenlandsoppholdet.

– Kommisjonen gir rett til dem som har ment at EØS-avtalen hele tiden har vært til hinder for de norske reglene, sier professor Hans Petter Graver til Rett24.

Efta-domstolen i Luxembourg er koblet inn i saken fordi Høyesterett har anmodet domstolen om å komme med en rådgivende tolkning i en av straffesakene som omfattes av trygdeskandalen som ble rullet opp i fjor.

En muntlig høring i Efta-domstolen er planlagt 26. november.

Annonse
Annonse
Annonse