Annonse
MENN OG ELDRE: Det er særlig menn og eldre som nå har flere å regne med ved personlige problemer sammenlignet med tidligere. Foto: Izusek/iStock  

Flere har noen å regne med ved personlige problemer

17 prosent av befolkningen har nå to, en eller ingen personer de kan regne med å få hjelp av i en slik situasjon, ned fra 21 prosent i 2015, viser Levekårsundersøkelsen om helseforhold 2019. Andelen som ikke har noen å regne med har ikke vært lavere siden 2002, ifølge undersøkelsen.

Særlig er det menn og eldre som nå har flere å regne med ved personlige problemer sammenlignet med tidligere.

– Den største endringen ser vi for enslige forsørgere, der andelen som har få å regne med, har falt 16 prosentpoeng, fra 28 prosent i 2015 til 16 prosent i 2019. Gruppene som oftest mangler noen å regne med, er hjemmearbeidende, uføre, enslige middelaldrende og enslige eldre, sier førstekonsulent Petter Kristiansen Arnesen i Statistisk sentralbyrå.

Annonse
Annonse
Annonse