Annonse
FLERE GODT VOKSNE: Fra desember 2018 til desember 2019 sank antall mottakere under 30 år med 7,4 prosent, mens tallet på mottakere i aldersgruppen 30–49 år gikk ned med 1,8 prosent. For mottakere over 50 år har det vært en økning på 3,3 prosent. Foto: wundervisuals/iStock

Flere over 50 får barnetrygd

I slutten av desember 2019 mottok drøyt 660.000 personer barnetrygd i Norge. Fra desember 2018 til desember 2019 har antallet gått ned med 12.317 mottakere, ifølge ferske tall fra Nav.

Det meste av nedgangen skyldes ifølge Nav en økning i den polske barnetrygden, som gjør at Norge ikke lenger må betale mellomlegget mellom norsk og polsk barnetrygd til polske mottakere. Nedgangen er også en effekt av at det fødes færre barn enn før.

Utviklingen viser også at flere godt voksne mottar barnetrygd. Fra desember 2018 til desember 2019 sank antall mottakere under 30 år med 7,4 prosent, mens tallet på mottakere i aldersgruppen 30–49 år gikk ned med 1,8 prosent. For mottakere over 50 år har det vært en økning på 3,3 prosent.

Fra 2010 til 2016 steg antall mottakere av barnetrygd hvert år, før det flatet ut i 2017, og gikk ned i 2018. I denne perioden har antall mottakere samlet sett økt med omtrent 10.000 personer, som tilsvarer 1,5 prosent.

Per desember 2019 fikk 1.107.435 barn utbetalt barnetrygd – noe som er en nedgang på over 20.000 barn sammenlignet med året før.

I Finnmark har antallet barn det utbetales barnetrygd for gått ned med 13,6 prosent fra desember 2010 til desember 2019, mens Oslo og Akershus har hatt en økning på henholdsvis 9,2 og 8,3 prosent i samme tidsperiode.

Fra desember 2018 til desember 2019 har alle fylker hatt en nedgang både i antall mottakere og antall barn.

Annonse
Annonse
Annonse