Annonse
MANGE TAR UT PENSJON: I april var antall nye alderspensjonister på det høyeste nivået for noen måned siden 2016. Nav kobler til høye tallet til koronautbruddet. Foto: PeopleImages/iStock

Flere tar ut alderspensjon etter koronautbruddet

I de fire første månedene i år har det blitt registrert 2.000 flere nye alderspensjonister enn i samme periode i 2019. Den største veksten kom i april og kan trolig knyttes til koronautbruddet, ifølge Nav.

I april var antall nye alderspensjonister på det høyeste nivået for noen måned siden 2016, med 5.900 alderspensjonister. Det er 11,2 prosent høyere enn i samme måned i 2019. Fra januar til april ble 22.600 personer registrert som nye alderspensjonister.  

– Vi ser en klar økning i antallet som tar ut alderspensjon. Noe av dette var forventet som følge av større kull som kan ta ut pensjon, men dette er likevel en større økning enn vi forventet, sier avdelingsdirektør Ole Christian Lien i Nav i en pressemelding.

Det er noen flere som har valgt å ta ut alderspensjonen etter at koronasituasjonen satte inn for fullt.

Seniorer er rammet av permittering

April er den første måneden der pensjonsuttaket kan påvirkes av tiltakene mot koronaviruset, og at mange seniorer har blitt rammet av permittering og arbeidsledighet. Det skyldes at en søker tidligst har rett til alderspensjon fra måneden etter at Nav mottar søknaden. 

– Trenden med økt tilgang startet før april. Samtidig tror vi det er noen flere som har valgt å ta ut alderspensjonen etter at koronasituasjonen satte inn for fullt, sier Lien.

Alderspensjonen kan fritt kombineres med arbeid uten at pensjonen blir redusert, noe mange har valgt å gjøre. Også denne gruppen har blitt berørt den omfattende ledigheten i Norge etter at koronasituasjonen inntraff.

Navs tall viser at mange alderspensjonister under 67 år registrert som arbeidssøkere.

9,6 prosent av alderspensjonister bosatt i Norge i alderen 62–66 år var registrert som arbeidssøkere hos Nav ved utgangen av april. I alt var 10.600 alderspensjonister registrert som arbeidssøkere ved utgangen av denne måneden. 

Vi må regne med ytterligere økning i uttak av alderspensjon blant de som er rammet av koronautbruddet.

Kan ha rett til dagpenger

Alderspensjonister under 67 år som også jobber kan ha rett på dagpenger – i så fall med utgangspunkt i tapt arbeidsinntekt ved arbeidsløshet. Retten til dagpenger faller bort når man blir 67 års. 

– Det er ingen avkorting av dagpenger mot alderspensjon fra folketrygden. Det samme gjelder avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor og de fleste private tjenestepensjoner, forklarer Lien. Han påpeker samtidig at dagpengene kan bli redusert dersom man mottar offentlig tjenestepensjon eller AFP i offentlig sektor. 

Les også: Hjemmekontor som forsmak på pensjonisttilværelsen

Må regne med ytterligere økning

Navs siste prognoser om arbeidsmarkedet indikerer at det vil ta lang tid før arbeidsledigheten er tilbake til normalen. 

– Det er for tidlig å trekke konklusjoner om hvordan koronasituasjonen vil påvirke seniorene på lengre sikt, men vi må regne med ytterligere økning i uttak av alderspensjon blant de som er rammet av koronautbruddet, sier Lien. 

Annonse
Annonse
Annonse