Annonse
GAMMELT KRAV: Kravet om et Nav-ombud har kommet fra mange hold i en årrekke, og nå sier Stortinget ja til et slikt ombud. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Flertall på Stortinget for å opprette et Nav-ombud

(Rettelse: Denne saken tok utgangspunkt i en NTB-melding om at at det var enighet på Stortinget om et Nav-ombud. Etter at saken ble publisert har imidlertid NTB kommet med en rettelse: Det er ikke enighet i arbeids- og sosialkomiteen, men flertallet på Stortinget går etter alt å dømme inn for å utrede et ombud for Nav. Se mer om rettelsen til slutt i saken.)

En samlet arbeids- og sosialkomité på Stortinget sier ja til Fremskrittspartiets forslag om å etablere et ombud for Nav-saker, melder NTB. Det skjer 11 år etter at partiet første gang foreslo å opprette et slikt ombud.

Da de rødgrønne partiene hadde regjeringsmakt, gikk Fremskrittspartiet høyt på banen med krav om at det måtte innføres et Nav-ombud.

I juni 2013 krevde stortingsrepresentanter fra partiet at den daværende Stoltenberg-regjeringen skulle få på plass et slikt ombud i løpet av et halvt år.

Så fikk Fremskrittspartiet selv regjeringsmakt, og spørsmålet om et Nav-ombud forsvant i det blå. Selv da partiet i en periode hadde arbeidsministerposten, sto saken i stampe.

Det eneste synlige som skjedde i saken mens Fremskrittspartiet satt i regjering, var at det ble tatt inn et punkt i regjeringens politiske plattform, der det sto at «Regjeringen vil utrede etablering av et Nav-ombud».

Store prøvelser for Nav

Siden den gang har Nav blitt satt på store prøvelser gjennom trygdeskandalen som ble avdekket i fjor høst, og gjennom koronakrisen som har ført til en ledighetseksplosjon. Og nå er arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget samstemt i at det er på tide at et Nav-ombud kommer på plass.

– Jeg er kjempeglad for dette, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

– Når man får på plass et ombud gir det en betydelig større trygghet for brukerne, og i og for seg også for Nav, fordi du får en nøytral tredjepart som kan gripe inn når problemer oppstår, sier hun.

Arbeids- og sosialkomiteens innstilling i saken ble avgitt tirsdag ettermiddag. Det nye ombudet skal legges under Sivilombudsmannen, ifølge NTB.

Rettelse 5.5.2020 kl. 16.40:

NTB har korrigert informasjonen om at det er enighet i arbeids- og sosialkomiteen og skriver følgende i den rettede versjonen av saken:

"Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti går nå inn for å be det såkalte Harberg-utvalget, som utreder Stortingets kontrollfunksjoner, om å vurdere og komme tilbake med et forslag til etablering av et ombud for Nav.

De tre partiene ser for seg at det nye ombudet skal legges under Sivilombudsmannen.

Det er ventet at også Venstre vil støtte forslagene når de kommer opp til avstemning i plenum. Dermed får de flertall."

Annonse
Annonse
Annonse