Annonse
Foto: Ljupco/iStockphoto

Forsørgingstillegget til pensjonister kan bli faset ut

– Forsørgingstilleggene ble innført i en tid der det var vanlig at kvinner var hjemmeværende og ble forsørget av mannen. Slik er ikke dagens familiesituasjon. Jeg mener ordningen er utdatert og bør avvikles, sier arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Forslaget innebærer at forhøyet minstepensjon for alderspensjonister som forsørger ektefelle over 60 år, fases gradvis ut for årskullene 1954–1963. Det går også ut på at det ikke skal innvilges barnetillegg fra og med 2022, og at innvilgede barne- og ektefelletillegg fases gradvis ut i perioden 2024–2027.

I dag mottar rundt 2.000 alderspensjonister ektefelletillegg. Det er nesten utelukkende menn som får tillegget, som utgjør 48.297 kroner i året.

Rundt 600 pensjonister mottar barnetillegg. Også dette tillegget gjelder nesten utelukkende menn, og det utgjør 38.638 kroner i året.

 

Annonse
Annonse
Annonse