Annonse
ETT NAV: «’Ett Nav’ kan vedtas ved å gjøre sosialhjelpen statlig», mener professor Lar Inge Terum ved Oslomet. Foto: Sonja Balci/Oslomet
Oslomet-professor

– Gjør sosialhjelpen statlig

Da Stortinget vedtok å etablere Nav for 15 år siden, var «én dør inn» et viktig slagord. Velferdssystemet skulle forenkles, og brukerne skulle få all hjelp på ett sted, ved at den kommunale sosialtjenesten ble slått sammen med den statlige trygdeetaten og den statlige arbeidsmarkedsetaten.

Resultatet ble et todelt Nav, som har ført til en lite rasjonell ressursbruk, påpeker professor Lars Inge Terum i en kronikk i Aftenposten.

«Lokalkontorene i Nav skulle bestå av et partnerskap mellom stat og kommune. Det innebar også at det skulle være to styringslinjer, to finansieringskilder, to klageordninger og flere dataløsninger.», skriver han.

Terum påpeker at betydelige ressurser er satt inn på å håndtere utfordringene knyttet til partnerskapet mellom stat og kommune.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

KOMPLISERT PARTNERSKAP: Partnerskapet mellom stat og kommune gjør det komplisert å realisere Nav-slagordet «Vi gir mennesker muligheter». (Foto: Øivind Fjeldstad)

«Ett Nav»

I kronikken i Aftenposten tar Terum til orde for å etablere «ett Nav», og at det bør være et statlig Nav. Dette kan skje ved å overføre sosialhjelpen fra kommunene til staten.

«’Ett Nav’ kan vedtas ved å gjøre sosialhjelpen statlig», foreslår han.

«Nav ville da få én eier, én styringslinje, én finansieringskilde og én klageordning, samt grunnlag for å skape mer hensiktsmessige dataløsninger», skriver Terum.

Ulike argumenter

Oslomet-professoren påpeker at det er argumenter for at sosialhjelpen skal være kommunal, men at det også er gode argumenter for å overføre sosialhjelpen til staten.

En praktisk begrunnelse for at sosialhjelpen bør være kommunal, kan være at det er hensiktsmessig å se den i sammenheng med andre kommunale tjenester, som for eksempel rusomsorgen og boligtiltak.

Samtidig kan man like gjerne argumentere for at sosialhjelpen bør ses i sammenheng med de statlige ytelsene, som for eksempel arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, mener Terum.

Uheldig for brukerne

Et problem med dagens ordning er, ifølge Terum, at den åpner for at stat og kommuner kan forsøke å velte kostnader over på hverandre.

«For kommunene kan det være økonomisk fordelaktig å få langtidsmottagere av sosialhjelp over på uføretrygd, mens staten kan snevre inn tilgangen til trygdene, og med det velte oppgaver og utgifter over på kommunene», skriver han i kronikken i Aftenposten.

«Samlet kan dette både være uheldig for brukerne og føre til mindre rasjonell ressursbruk enn om midlene kom fra samme kasse», konkluderer Terum.

Annonse
Annonse
Annonse