Annonse
VIL HA MØTE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) inviterer Riksadvokaten og Trygderetten til et møte med departementet og Nav i kjølvannet av Stortingets kontrollhøring om trygdeskandalen sist uke.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hauglie inviterer Riksadvokaten til møte

Møtet finner sted 27. januar i Arbeids- og sosialdepartementet. Også Trygderetten er invitert.

– I lys av det Tor-Aksel Busch sa i høringen, er det naturlig å stille spørsmål om når Riksadvokaten skal varsles hvis det er motstrid mellom Nav og Trygderetten, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NTB.

– Jeg er opptatt av å få på plass gode rutiner som sikrer at rettssikkerheten ivaretas på best mulig måte, og at eventuelle usikkerhetselementer fanges opp, sier statsråden.

I invitasjonen fremgår det at Hauglie og Nav ønsker å «drøfte hvordan informasjonsutveksling mellom Riksadvokaten, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten bør håndteres fremover.»

Den norske feiltolkningen av EØS-regelverket, som er selve kjernen i trygdeskandalen, har ført til at 75 personer uriktig er dømt for trygdesvindel, fremholdt Busch i høringen sist uke.

Han trakk selv fram at om Riksadvokaten var blitt informert da Trygderetten kom med de første avgjørelsene i 2017 som påpekte feilpraktiseringen i Nav, kunne 33 av disse sakene vært unngått.

Annonse
Annonse
Annonse