Annonse
URIKTIG DØMT: Minst 85 personer kan ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel i Nav-skandalen. Bildet er fra pressekonferansen 28. oktober i fjor der Nav-direktør Sigrun Vågeng og daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fortalte om skandalen.  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Klager i Nav-skandalen skal behandles av uavhengig nemnd

Nemnda skal behandle klager på erstatningsavslag og utmåling av erstatningsbeløp, som følge av at Nav har feiltolket reglene for trygdeytelser til personer som har oppholdt seg i EØS-land.

Medlemmene av klagenemnda er oppnevnt av Arbeids- og sosialdepartementet for ett år av gangen. Den ledes av lagdommer i Gulating lagmannsrett Bjarte Askeland og har advokat Lene Knapstad og Christian Lundin som medlemmer. Arbeidet avsluttes når klagene er ferdigbehandlet.

Det ble i fjor kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 85 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

Erstatning for feilbehandling gis kun for dokumenterbare økonomiske tap.

Annonse
Annonse
Annonse