Annonse
UNNTAKSREGLER: Familier som er koronafaste i utlandet, risikerer å miste barnetrygd og kontantstøtte. Nå vil regjeringen innføre unntaksregler for å hindre at det skjer. Foto: SbytovaMN/iStock

Koronafaste familier skal slippe å miste barnetrygd

Rett til barnetrygd og kontantstøtte faller vanligvis bort hvis barnet oppholder seg i utlandet i mer enn tre måneder. Det kan skape problemer for familier som var på ferie utenfor Norge da koronautbruddet kom.

Koronasituasjonen kan føre til tilfeller der familier på ferie i utlandet ikke klarer å komme tilbake til Norge som planlagt. Og hvis oppholdet dermed varer lenger enn tre måneder, vil barnetrygd og kontantstøtte bli stanset etter de ordinære reglene.

Midlertidige unntak

Når foreslår regjeringen endringer i barnetrygdloven og kontantstøtteloven for å hindre at koronafaste familier mister ytelser.

– Vi mener at det ikke er rimelig at familier skal miste stønaden hvis de på grunn av pandemien nå oppholde seg lenger i utlandet enn de hadde tenkt. Vi har derfor lagt fram et lovforslag om midlertidige unntak slik at disse familiene likevel kan beholde barnetrygden og kontantstøtten, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i en pressemelding.

Unntaket vil gjelde dem som ikke får reist tilbake til Norge som planlagt på grunn av koronapandemien. Familier som uansett hadde planlagt et lengre utenlandsopphold, vil ikke være omfattet av de foreslåtte unntaksreglene.

Annonse
Annonse
Annonse