Annonse
OVERBELASTET: Nav har fått ansvaret for å iverksette utbetalingene i Stortingets krisepakke. Det klarer ikke etatens IT-systemer, skriver Klassekampen.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Koronakrisen overbelaster Navs IT-systemer

Tirsdag meldte Nav at 84.000 flere er blitt registrert som helt arbeidsledige siden tirsdag uken før, en økning på 128 prosent. Årsaken var permitteringene som følge av utbruddet av koronaviruset.

Dagen før vedtok Stortinget at Nav skal utbetale full lønn til permitterte fra dag 2 til dag 20. Til vanlig er det arbeidsgiver som har ansvaret for det fram til dag 15. Deretter betaler staten ut dagpenger, som utgjør 62,4 prosent av lønna, skriver Klassekampen.

– Dette har vært en unntakssituasjon som vi nesten ikke har vært borti før, og hele prosessen har gått veldig fort. Vi har ikke vært kjent med Stortingets tiltakspakke og de forslagene som kom i sin helhet før nå, sier beredskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav til avisa.

Han sier etaten jobber på spreng for å finne ut hvordan i IT-systemene kan endres for å tilpasses utbetalingene det legges opp til i krisepakka.

Mange permitterte

Bare i løpet av mandag denne uka mottok Nav 24.900 søknader om dagpenger ved permitteringer og 2.000 ordinære søknader om dagpenger, fortalte Nav i en pressemelding i går.

– Dette er svært høye tall, og vi antar at de fleste av disse vil bli innvilget. Til sammenligning innvilget Nav i toppåret under finanskrisen (2009) vedtak i 48.000 førstegangssøknader om dagpenger ved permittering. Under toppåret i oljekrisen (2016) hadde vi 26.000 innvilgede førstegangssøknader, sa Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Tirsdag var 149.000 personer registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall fra NAV. Det utgjør 5,3 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 164,000 personer, eller 5,8 prosent av arbeidsstyrken.

Flere sykmeldte

Også tallet på sykmeldinger har økt på grunn av koronaviruset. Fra og med mandag 9. mars har helsevesenet kunnet huke av på koronaviruset (covid-19) som diagnose på sykmeldinger. Dette gjelder enten smitten er påvist eller mistenkt.

Tallene viser at fra 9. mars til og med 16. mars er 12.200 sykefraværstilfeller relatert til koronaviruset. I løpet av 16. mars ble det registrert 4.300 nye tilfeller. Denne statistikken vil bli oppdatert daglig.

– De siste dagene har det vært en kraftig økning i antall sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset. At antallet er klart høyere enn Folkehelseinstituttets tall over antall smittede, henger sammen med at Navs tall også fanger inn sykmeldinger med mistanke om smitte. Ettersom det er enkelte forsinkelser i rapporteringen, blant annet at sykehusene leverer sykmeldinger på papir, vil det reelle tallet på antall sykefraværstilfeller være noe høyere, sier Vågeng.

Fra og med 17. mars startet Nav med hyppige publiseringer av statistikk, som kan gi informasjon om konsekvensene av koronaviruset. Statistikken vil bli samlet på nav.no/koronastatistikk.

– Nav har statistikk som kan belyse konsekvensene av Covid-19 i samfunnet vårt, og vi har nå endret noen av våre rutiner slik at vi kan bistå samfunnet og beslutningstakere med oppdatert og relevant informasjon om den situasjonen Norge nå er inne i, sier Nav-direktøren.

Annonse
Annonse
Annonse