Annonse
MANGE BARN ER BERØRT: 178.000 barn har en forelder som har søkt om dagpenger i perioden 1. mars-19. april. Av disse hører 32.000 barn til i fattige familier. Foto: Sturti/iStock  

Koronakrisen rammer fattige familier hardt

Koronakrisen rammet bredt, men ikke alle rammes like hardt. Risikoen for oppsigelse eller permittering klart større for arbeidstakere med lav inntekt og lav utdanning, og for dem som tilhører familier med lav husholdningsinntekt og dårlig likviditet.

Det går fram av en ny analyse som Frischsenteret presenterte i forrige uke på webinaret «Koronakrisens første 5 uker - hvem tok støyten i arbeidslivet?». Analysen tar for seg dagpengesøknader fram til 19. april.

Totalt er det 178.000 barn i familier der en forelder har søkt om dagpenger. Av disse hører 32.000 barn til i fattige familier, ifølge Frischsenteret.

Analysen viser også at unge er mer utsatt enn eldre, innvandrere er mer utsatt enn norskfødte, og menn er noe mer utsatt enn kvinner.

Sannsynligheten for jobbtap er klart høyere hvis også ektefelle/samboer har mistet arbeidet.

Forskningsprosjekt om koronakrisen

Frischsenteret gjennomfører sammen med Nav og Statistisk sentralbyrå et forskningsprosjekt med analyser av utviklingen i permitteringer og oppsigelser i Norge. De første resultatene ble lagt fram på webinarer 26. og 27.mars, basert på dagpengesøknader registrert til og med 22. mars.

Den nye analysen tar for seg dagpengesøknader fra lønnstakere i perioden 1. mars-19. april. I alt kom det inn drøyt 385.000 dagpengesøknader til Nav i denne perioden, og analysen bygger på data for om lag 330.000 av disse søknadene.

Annonse
Annonse
Annonse