Annonse
ØKT INNTEKT: Mens de enslige minstepensjonistene har ligget stabilt under lavinntektsgrensen i årevis, har økonomien til eldre generelt blitt bedre. Fra 2007 til 2017 hadde personer over 60 år en realvekst i inntekten etter skatt på 23 prosent. Foto: PeopleImages/iStock
Faktisk.no – Innsikt

Lever enslige minstepensjonister under fattigdomsgrensen?

 
Annonse
Annonse
Annonse