Annonse
FRA INNVANDRER TIL UTVANDRER: Mange innvandrere til Norge har utvandret igjen etter at de har fått norsk statsborgerskap. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Mange innvandrere blant norske utvandrere

Tallet på norske statsborgere som står som utvandret har i mange år holdt seg på noe over 100.000. Nå er tallet 123.000, viser en fersk SSB-analyse.

Av disse 123.000 har 23.500 opprinnelig vært ikke-norske, noe som tilsvarer en andel på 19 prosent. Ved årsskiftet var andelen innvandrere i Norge nesten 15 prosent.

Den største gruppen utvandrere med innvandrerbakgrunn kom opprinnelig fra Somalia. 15 prosent av de vel 26.000 somaliere som har fått norsk pass, har utvandret fram til 1. januar 2019, skriver Aftenposten.

Til sammenligning har Norge gitt omkring 150.000 statsborgerskap til utlendinger de siste ti årene.

Av de 4.062 norsksomalierne som valgte å pakke kofferten, dro nesten halvparten til Storbritannia. På annenplass kommer Kenya. 550 reiste til Somalia. Av de 1.838 norske statsborgerne fra Irak som har utvandret, dro én av tre til Irak. Resten valgte land som Sverige, Storbritannia og Danmark.

Annonse
Annonse
Annonse