Annonse
MINDRE ENN MENN: Pensjonen til kvinner utgjorde i fjor 80 prosent av det menn mottok, viser tall fra Nav. Foto: Cecilie_Arcurs/iStock

Menn får langt høyere pensjon enn kvinner

Den gjennomsnittlige alderspensjonen til kvinner var 18.117 kroner per måned i 2019. Til sammenligning mottok menn i gjennomsnitt 22.708 kroner per måned.

Det betyr at kvinner mottok 80 prosent av det menn mottok, ifølge et innlegg som på Navs pensjonsblogg. Innlegget ble publisert på den internasjonale kvinnedagen 8. mars.

Omtrent 25 prosent av kvinnelige pensjonsmottakere får pensjon beregnet etter minste pensjonsnivå. Til sammenligning gjelder det færre enn 5 prosent av mennene.

Størst ulikhet blant de eldste

Ulikhetene er størst i de øverste aldersgruppene, påpeker Anita Hanssen ved Nav Familie- og pensjonsytelser i Steinkjer, som har skrevet blogginnlegget.

«For noen kvinner betyr dette lite i det daglige. For andre har det mye å si for levestandard og i forlengelsen av dette for livskvalitet», skriver hun.

Forskjellen i pensjon mellom menn og kvinner skyldes at kvinner har hatt lavere lønn, at de i større grad enn menn har jobbet deltid og at kvinner har færre yrkesaktive år. Samfunnsendringer gjør imidlertid at forskjellene vil bli mindre i årene framover, konstaterer Hanssen.

Hun gir følgende råd om kvinner og pensjon: 

  • Arbeid er en nøkkelfaktor. Det er som hovedregel inntekten din som avgjør størrelsen på den fremtidige pensjonen din.
  • Sett deg inn i hvilken tjenestepensjonsordning som gjelder på din (framtidige) arbeidsplass.
  • Del på omsorgsarbeid i familien, hvis dette er mulig. Husk også på at du kan søke om omsorgsopptjening hos Nav og omsorgslønn fra kommunen.
  • Vurder om du har behov for å spare litt i tillegg til pensjonsordningen du har hos arbeidsgiver.
  • Venter du med å ta ut alderspensjon, får du mer i månedlig pensjon.
Annonse
Annonse
Annonse