Annonse
NABOEN PÅVIRKER: Vi påvirkes veldig av det folk i samme situasjon rundt oss gjør, hvis vi har et reelt valg mellom kontantstøtte og barnehageplass, viser en studie. Kontrollert for sosioøkonomiske faktorer, som inntekt og utdannelsesnivå, by og land, er fremdeles nabolagseffekten betydelig. Foto: Monkeybusinessimages/iStock

Naboen påvirker om du velger kontantstøtte

Forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Universitetet i Uppsala har hentet tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og studert alle norske mødre som fikk sitt første barn i 2009, melder Dagsavisen. De har fulgt barnets to første leveår. Når de skreller vekk faktorer som at mange er nødt til å velge kontantstøtte på grunn av mangel på barnehageplass, sitter de igjen med nabolagseffekten som har mye å si når folk velger mellom barnehage eller kontantstøtte.

Lena Magnusson Turner, professor og forsker ved NOVA sier det er en reell effekt som ikke kan forklares ut fra tilfeldigheter.

– Jo flere kvinner som velger kontantstøtte i et nabolag, jo større er sannsynligheten for at du gjør det selv, sier Turner.

Et nabolag er i studien definert som «en mors 100 nærmeste kvinner som var førstegangsfødende det samme året».

Kontrollert for sosioøkonomiske faktorer, som inntekt og utdannelsesnivå, by og land, er fremdeles nabolagseffekten betydelig. Kvinner med lav utdannelse og innvandrerbakgrunn påvirkes imidlertid mest av nabolagseffektene.

– Jo flere som mottar støtte, jo mer øker sannsynligheten for at kvinner med afrikansk, asiatisk eller latinamerikansk bakgrunn også velger det, sier Turner.

Annonse
Annonse
Annonse