Annonse
Foto: Foto: Gorm Kallestad

Nær dobbelt så mange får ekstra støtte i barnehagen som i 1. klasse

Det fremgår av Utdanningsspeilet 2019 som Utdanningsdirektoratet har lagt ut.

Ifølge direktoratet kan noe av årsaken være at det tar tid før et barns utfordringer kommer til syne og at noe av hjelpen i barnehagen settes inn som skoleforberedende tiltak.

– Jeg tror noen tenker at problemet kanskje forsvinner på skolen i en ny setting, men ofte forsterkes det bare, sier førsteamanuensis Heidi Omdal ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder til Utdanningsnytt.

Hun viser til at barna ikke automatisk får med seg ressursene de hadde i barnehagen over i skolen, ettersom PP-tjenesten må gjøre en ny sakkyndig vurdering når barna kommer inn i skolen.

Omdal peker på at det ved overgang til skolen skal være overføringsmøter mellom barnehage og skole for barn med særskilte behov.

– Men det varierer nok veldig hvor godt dette organiseres og fungerer, sier Heidi Omdal, som forsker på og underviser i spesialpedagogikk.

Andelen barn som får vedtak om hjelp, vokser jevnt og trutt gjennom barnehageløpet, og det samme skjer i skolen. På 1. trinn får 3,6 prosent av elevene vedtak om spesialpedagogisk hjelp, mens det vokser til nærmere 10 prosent av elevene på 7. trinn.

 

Annonse
Annonse
Annonse