Annonse
BEKYMRINGSFULL ØKNING: – Statistikken gjenspeiler også en aldring av befolkningen og viser en fortsatt bekymringsfull økning på uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Nav betalte ut 1,25 milliarder per dag i fjor

Store deler av den norske befolkningen mottar hvert år ytelser fra Nav. I fjor var det hele 2,6 milliarder mennesker som mottok en ytelse fra Nav minst én gang i løpet av året.

Det betyr at omtrent halvparten av befolkningen, 49 prosent, mottok en Nav-ytelse i fjor, viser nye tall fra Nav.

– Bekymringsfull økning i uføretrygd

Alderspensjon sto for halvparten av utbetalingene fra Nav i fjor.

Utbetalingene til alderspensjon økte med 5 prosent sammenlignet med 2018, mens uføretrygd økte med 8 prosent og sykepenger økte med 6 prosent. Samtidig ble utbetalinger til dagpenger redusert med 15 prosent og arbeidsavklaringspenger (AAP) med 9 prosent, sammenlignet med 2018.

– Nav forvalter enorme summer på vegne av fellesskapet, og denne statistikken gir et overordnet bilde av utviklingen på våre områder for 2019. Statistikken viser isolert sett at arbeidsmarkedet var i bedring i fjor, men utviklingen den siste måneden har endret dette bildet totalt. Statistikken gjenspeiler også en aldring av befolkningen og viser en fortsatt bekymringsfull økning på uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

83.800 kroner per innbygger

I gjennomsnitt mottok hver innbygger i Norge 83.800 kroner i løpet av 2019, en økning på cirka 2.500 kroner fra 2018. Gjennomsnittet per innbygger er lavest i Oslo med 66.800 kroner, mens det var innbyggere i Nordland som i gjennomsnitt mottok mest; 96.500 kroner.

Alle fylkene hadde en økning i utbetalinger på 3-4 prosent. Arbeidsmarked og demografi er to av de viktigste faktorene som forklarer variasjonene i utbetalinger, påpeker Nav.

Hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge fikk en livsoppholdsytelse fra Nav på et eller annet tidspunkt i løpet av 2019

Nesten én million alderspensjonister

Alderspensjonister utgjør den største gruppen mottakere av Nav-ytelser i fjor. I alt fikk 998.000 alderspensjonister ubetalt 227 milliarder kroner i løpet av året.

Samtidig ble det utbetalt 15,5 milliarder kroner til 717.000 mottakere av barnetrygd.  505.700 personer fikk 41,7 milliarder i sykepenger og 383.600 personer mottok 93,1 milliarder i uføretrygd og yrkesskade.

Hver tredje fikk penger til livsopphold

I alt var det 1,1 million personer som mottok en ytelse til livsopphold  i løpet av 2019. Disse ytelsene inkluderer dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som er relatert til arbeid eller sykdom. Dette utgjorde totalt 177 milliarder kroner i 2019.

– Hver tredje person i arbeidsfør alder i Norge (32 prosent) fikk en livsoppholdsytelse fra Nav på et eller annet tidspunkt i løpet av 2019, og hver måned fikk i gjennomsnitt hver femte person i arbeidsfør alder (19 prosent) en slik ytelse i Norge. Med koronakrisen kan vi allerede nå si at disse tallene utvilsomt vil øke for inneværende år, sier Sigrun Vågeng.

Annonse
Annonse
Annonse