Annonse
ØKNING: Etter at Nav har stengt kontorer for å hindre korona-smitte, har flere enn før sendt søknad om sosialhjelp digitalt. Foto: Øivind Fjeldstad

Nav forventer at flere vil søke om sosialhjelp

Mange Nav-kontorer har den siste uka stengt dørene eller på annen måte begrenset adgangen til sine lokaler for å hindre spredning av koronaviruset. Men det stopper ikke folk fra å søke økonomisk sosialhjelp, skriver Kommunal Rapport.

Antall digitale søknader har økt med 69 prosent bare siden forrige onsdag, viser tall Kommunal Rapport har innhentet fra Arbeids- og sosialdirektoratet.

Fra 11. til 18. mars mottok Nav-kontorene til sammen 8.100 digitale søknader om økonomisk sosialhjelp. Det er 3.300 flere enn de foregående sju dagene, da 4.800 søknader ble sendt digitalt.

Forventer økning

Verken Oslo, Bergen eller Stavanger kommuner melder så langt om økt etterspørsel etter sosialhjelp i kjølvannet av korona-epidemien, selv om flere av søknadene kommer inn digitalt. De forventer imidlertid at antall sosialhjelpsmottakere vil øke igjen i år, som følge av permitteringer og økende arbeidsløshet i kjølvannet av korona-epidemien, ifølge Kommunal Rapport

Det betyr at trenden med nedgang i tallet på sosialhjelpsmottakere vil snu. I fjor var antallet mottakere av sosialhjelp det laveste siden 2015.

Vil ta litt tid

Kommunaldirektør Tommy Johansen i Bergen tror det vil gå litt tid før man ser en klar korona-effekt.

– Det går vanligvis en tid før vi merker arbeidsledighet over på økonomisk sosialhjelp. Selv om antall mottakere av dagpenger går opp, vil det ta tid før antallet som henvender seg for sosialhjelp øker tilsvarende. Vi har merket oss finansminister Jan Tore Sanner sin uttalelse om økonomisk sosialhjelp til selvstendig næringsdrivende og frilansere, og vil anta at dette vil gi en klar økning fremover i antall mottakere av sosialhjelp, sier han til Kommunal Rapport.

Annonse
Annonse
Annonse