Annonse
STOR SAKSMENGDE: Siden midten av mars har Nav behandlet 182.200 søknader om dagpenger. Det er mer enn i hele 2019, da Nav saksbehandlet 157.000 søknader. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Nav har utbetalt 8,5 milliarder i dagpenger under koronakrisen

Nav har saksbehandlet 182.200 søknader om dagpenger og utbetalt 5,1 milliarder kroner i dagpenger siden de omfattende tiltakene for å bekjempe koronasmitte ble innført i Norge i mars.

I tillegg har 175.200 personer fått utbetalt 3,4 milliarder kroner i forskudd på dagpenger.

De samlede utbetalingene av dagpenger under koronakrisen beløper seg dermed til på 8.5 milliarder kroner.

Femdobling av saker

De siste fire ukene har Nav behandlet 20.000 søknader om dagpenger i uka. Det er mer enn en femdobling siden starten av dette året, da Nav fikk om lag 3.800 søknader i uka.

– Nav har flyttet på saksbehandlere, ansatt flere og forenklet saksbehandlingen. Målet har vært at flest mulig skal få utbetalt så mye som mulig av det de har krav på, så raskt som mulig. Vi mottar daglig mange nye søknader og regner med å være á jour i slutten av juli, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding..

Mange saker i kø

Så langt i 2020 har Nav saksbehandlet 223.600 søknader om dagpenger, og av disse er 182.200 behandlet siden midten av mars. Det er mer enn i hele 2019, da Nav saksbehandlet 157.000 søknader.

Av alle søknader om dagpenger som har kommet inn fra koronakrisen startet og fram til nå, gjenstår det å behandle søknader fra i overkant av 230.000 personer, forteller Nav.

3,4 milliarder i forskudd

Ettersom søknadene må behandles manuelt, ble det tidlig klart at det vil ta måneder før alle søknadene er behandlet. Med normal saksbehandling ville det tatt godt over et år, ifølge Nav.

Før påske innførte Nav derfor en mulighet for å søke forskudd på dagpenger, i påvente av saksbehandlingen. Søknaden er automatisert, slik at utbetalingen kommer i løpet av et par dager. Det er også mulig å søke om forskudd hver måned, slik at samme person kan ha fått innvilget flere søknader.

Siden 30. mars har Nav godkjent 241.600 søknader om forskudd. Samlet beløp det er søkt og innvilget forskudd på, er totalt 3,4 milliarder kroner til 175.200 personer.

Tre ganger så mange som i hele 2019

Siden de omfattende koronatiltakene ble iverksatt i Norge, har Nav mottatt nær 460.000 søknader om dagpenger, fra over 400.000 personer. De aller fleste gjelder dagpenger ved permittering.

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 493.300 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160.500 gjennom hele 2019. Nav har fått inn mer enn tre ganger så mange søknader om dagpenger så langt i 2020 som i hele 2019.

Annonse
Annonse
Annonse