Annonse
BEKREFTER FEILTOLKING: EFTAs overvåkingsorgan ESA bekrefter at kravene om opphold i Norge for å få Nav-ytelser er i strid med EØS-retteN. Foto: Øivind Fjeldstad
ESA

Nav-krav om opphold i Norge strider mot EØS-retten

ESA kom tirsdag med en EØS-rettslig vurdering av norsk lov i tilknytning til den såkalte Nav-saken. Kravet om opphold i Norge for kontantytelsene saken gjelder, er ikke i tråd med EØS-retten, slår ESA fast i et brev til norske myndigheter.

Norge har fått frist til 11. april med å svare. Dersom Norge ikke svarer tilfredsstillende på brevet, kan ESA beslutte å åpne formell traktatsbruddsprosedyre, heter det i brevet til Arbeids- og sosialdepartementet.

ESA overvåker at EØS-landene følger regelverket i EUs indre marked.

Arbeids- og sosialdepartementet varslet i august i fjor at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Siden 2012 anslås det at minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 idømt ubetinget fengsel.

Annonse
Annonse
Annonse