Annonse
HØRING: Trygderettens leder Trine Fernsjø sammen med avdelingsleder Bjørn Arvid Lervik (t.h.) og Øyvind Bø, juridisk rettsmedlem, under høringen til kontroll- og konstitusjonskomiteen torsdag.  Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Nav på kollisjonskurs med Trygderetten

Det fremholdt Trygderettens leder Trine Fernsjø i Stortingets åpne høring om trygdeskandalen torsdag.

– Høsten 2018 var det klart at Nav ikke innrettet seg etter Trygderettens lovforståelse. Det var en spesiell situasjon, sa hun i høringen.

Hun fremholdt at organet derfor 20. desember 2018 vurderte å be EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse i saken.

– Det var da ingen intern uenighet i Trygderetten om forståelsen av artikkel 21, sa hun.

Opphold i utlandet

Fernsjø uttalte at Trygderetten i august 2018 eksplisitt uttrykte at oppholdskravet i Folketrygdloven må vike for artikkel 21 og sendte en sak tilbake til Nav.

– Den kom tilbake etter én måned, og da opprettholdt Nav at det kunne stilles krav om opphold i Norge, sa hun.

– Det var første gang Nav opprettholdt sitt avslag på grunn av opphold i utlandet når Trygderetten helt klart hadde uttalt lovforståelsen i en tidligere behandling av saken. I tillegg var det ankesaker hvor Nav stilte krav om opphold i Norge, til tross for at Trygderettens lovforståelse må ha vært kjent, understreket Fernsjø.

Hun opplyste at Trygderetten siden 2012 har behandlet 159 ankesaker som har eller kan ha tilknytning til artikkel 21.

Overså forordningen

Den første saken hvor Trygderetten tok opp artikkel 21 kom opp i august 2014. Da ble Navs vedtak opphevet fordi forordningen ikke var vurdert.

– Men i nesten alle sakene stadfestet vi Navs vedtak, sa Fernsjø.

– Trygderetten overså forordningen i veldig mange saker i denne perioden, dessverre, sa hun.

Først fra sommeren 2017 utviklet det seg en enighet i Trygderetten om hvordan EUs trygdeforordning skulle forstås.

Fernsjø presiserte samtidig at stadfestelse av Navs vedtak også kan ha vært riktig, fordi den private parten ikke oppfylte andre krav, som aktivitetskrav.

Annonse
Annonse
Annonse